Universitetsansatte fløy 62 millioner kilometer i fjor

Ansatte ved landets største universitet flyr stadig mer. Nå starter statsråd Iselin Nybø (V) et kappløp om å kutte flyreiser.

Illustrasjonsbilde  Foto: Ronald Johansen

nyheter

VG: Ansatte ved Universitetet i Oslo sjekket inn på flyreiser 18295 ganger i fjor, viser utskrifter fra universitetet som VG har fått innsyn i. Det er en økning i tallet på flyreiser både sammenlignet med 2017 (17777 flyreiser) og 2016 (16168 flyreiser).

Det rekordartede tallet fra 2018 er beregnet til å utgjøre 62 millioner personkilometer, noe som tilsvarer tur-retur månen 80 ganger, ifølge universitetet. Disse tallene ble først omtalt av Universitas i mars.

Det er altfor mye, mener både forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og ny leder i Universitets- og høgskolerådet, Dag Rune Olsen.

I oversikten fra UiO går det frem at det er internasjonale flyreiser som bookes hyppigst. 41 millioner personkilometer ble tilbakelagt med internasjonale flyginger.


Clara Good mener vi alle må fly mindre:

Har ikke tatt fly siden hun flytta til Tromsø for to år siden

Når Clara Good skal reise hjem til Stockholm for å besøke familien så tar hun buss til Narvik og tog videre sørover. – Fly forurenser så mye at jeg ikke klarer å rettferdiggjøre å ta fly så lenge det finnes alternativer, sier hun.

 

Trafikklys-ordning

Nå fyrer de snart av startskuddet for en konkurranse mellom universitetene og høyskolene. Deltager-skolene får grønt, gult eller rødt lys etter hvor mye de har klart å redusere flyreiser, energibruk og innkjøp av varer og tjenester.

– Universiteter og høyskoler har jo fremstående fagfolk og forskere som kan mye om klima. Vi må være spydspisser i arbeidet for å nå klimamålene. Ingen andre kjenner konsekvensene av klima- og miljøendringene bedre. Vi må vise at vi kan leve som vi lærer, sier Iselin Nybø til VG.

Tidligere i år tok klimaforskere ved UiO og UiB initiativ til en halvering av flyreisene ved universitetene, og fikk raskt flere hundre underskrifter på sin aksjon. Det er først og fremst de lange reisene som gir utslipp. I oversikter over reiser ved Universitetet i Oslo, så er både USA, Thailand, Japan, Australia og afrikanske land blant reisemålene.


Barbara (MDG) og sønnen Emil (15) tar buss og tog i 28 timer for å delta på partilandsmøtet i Oslo

Barbara Karin Vögele tar med seg sønnen Emil (15) til MDG-landsmøte for fjerde år på rad. Det som kunne vært unnagjort på under to timer i lufta strekkes i stedet ut til rundt 28 miljøvennlige timer langs bakken.

 

Utslipp

Dag Rune Olsen, som til daglig er rektor ved Universitetet i Bergen, møtte statsråden og VG via bildetjenesten Skype tirsdag ettermiddag. Da sparte han i hvert fall UiB for den flyturen østover.

Av et totalutslipp på 68 000 tonn CO₂– ekvivalenter, utgjør flyreiser og annen transport 21 211 tonn CO₂e, ifølge Oslo-universitetets eget klimaregnskap for 2018.

Også de tre andre største universitetene i landet, har en lignende utvikling i flyreiser. NTNU registrerte 70 000 personkilometer i lufta i fjor, ifølge tall fra det Trondheim-baserte universitetet. I tillegg flyr ansatte ved universitetene både i Bergen og Tromsø hyppig.

Grønnere

– Vi bør bli den grønneste sektoren av alle. Nå skal vi bruke høsten på å lage disse kriteriene ferdig. Så går vi i gang for fullt med konkurransen på nyåret 2020, sier Nybø til VG.

Hun ser for seg at studentene blir aktivt med og utarbeider kriterier, for eksempel ved å sette mål på reduksjon i flyreiser for ansatte. I tillegg skal utdanningsstedene konkurrere om smart energibruk, krav til innkjøp av varer og tjenester, og mindre matsvinn. Resultatene av konkurransen skal også bli en viktig markedsførings-faktor for universitetene, er statsrådens mål.

Dag Rune Olsen minner om at den enorme bygningsmassen til universitetene og de indirekte utslippene fra universitetenes offentlige innkjøp, har det største potensialet for utslippskutt.

Vant med konkurranse

– Hvordan skal dere klare å forankre denne konkurransen blant ansatte og studenter?

– Vi har spurt rundt blant rektorene, og fått god respons. Dette er miljøer som er vant til å måle seg mot hverandre. De vet de må levere, for studentene er opptatt av dette. Jeg har jo også tenkt å ha en årlig kåring av de beste universitetene og høgskolene, svarer Nybø.

Olsen minner om at det er en del av samfunnsoppdraget til universitetene å gå foran og være forbilder.

– Vi er dessuten vant til rangeringer og revisjoner, så dette er kjente instrumenter for oss, sier Olsen.

– Hvordan er bevisstheten om bruk av flyreiser hos dere på Universitetet i Bergen?

– Den er til stede i høyeste grad. Mange bekymrer seg over sin bruk av flyreiser. Vi kan jo løse en del av møteoppgavene med videomøter eller Skype som vi gjør nå. Vi må prioritere tøffere hvilke reiser vi skal ta, sier UiB-rektoren og lederen i universitets- og høgskolerådet, svarer Olsen som har et mål om å redusere sine egne flyreiser med ti prosent i 2019.

– Kjenner dere på flyskam ?

Nybø: – Jeg kjenner nok mest på en generell redsel for å fly. Men jeg har et klart ønske om å reise mindre, jeg har det.

Olsen: – Skam er kanskje ikke den viktigste drivkraften. Jeg er nok mer der at vi prøver å komme i mål med positive tiltak som motiverer. Jeg har forslått at vi betaler inn til et fond med ulike klimatiltak, svarer Dag Rune Olsen, som har satt seg som mål om at UiB skal være klimanøytralt i 2030.