Scandic-krysset sperres delvis for trafikk

Nå blir det forbudt å svinge til høyre fra Heiloveien inn i det såkalte Scandic-krysset.

ULYKKES-KRYSS: Det såkalte Scandic-krysset skal nå få redusert trafikk, og vil nå bli forbudt å bruke for kjørende fra Jekta mot Håpet langs Heiloveien. Ill: Google Maps 

nyheter

Krysset og den korte stikkveien mellom Tverrforbindelsen og Heiloveien er en av Tromsøs mest ulykkesrammede veistrekninger.

Nå ønsker veivesenet, kommunen og fylkeskommunen å redusere trafikken gjennom krysset, og fra torsdag vil det være forbudt å svinge til høyre ut i Scandic-krysset om du kjører oppover Heilovegen fra Jekta.

– Skal du fra Handelsparken og ut på Tverrforbindelsen må du nå kjøre via rundkjøringa i Giæverbukta, forklarer avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen i Statens vegvesen.

Flere alvorlige ulykker

– Det er hovedsakelig når folk skal kjøre inn på riksveien (Tverrforbindelsen, red.anm.) som det er problematisk. Det har vært flere alvorlige ulykker der, sier Thorsteinsen.

Skal bygge nytt kryss

Ordningen skal fungere fram til september.

– Da vil vi ha en evaluering sammen med kommunen og fylket, sier hun.

I testperioden vil Statens vegvesen sammen med kommunen og fylkeskommunen gjennomføre trafikktellinger i krysset, vurdere eventuelle køendringer på Ringveien og måle kjøretid for bussene i området.

På sikt skal det bygges et kryss lenger ned mot rundkjøringen som skal erstatte dagens Scandic-kryss.