Arbeidsledigheten i fylket uendret i juli

Arbeidsmarkedet i Troms og Finnmark er fortsatt godt, ifølge tall fra Nav.

UENDRET: I Troms er ledigheten uendret for juli 2019.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Ledigheten har gått litt ned i Finnmark, mens den i Troms er uendret i juli 2019, opplyser Nav Troms og Finnmark i en pressemelding.

Det vil si at ledighetsnivået i Troms fortsatt er på 1,8 prosent, noe Nav regner som svært lavt. I Tromsø er ledighetsprosenten på 1,5.

I antall utgjør dette 1.615 personer i fylket som er helt ledige, hvorav 667 er registrert i Tromsø.

– Hele 10 av 24 kommuner i Troms er på ett-tallet i ledighetsprosent. Høyest ledighet registrerte vi i kommunene Torsken (7,8 prosent) og Ibestad (5,1), skriver Nav i pressemeldingen.

Nedgang i Finnmark

I Finnmark var det registrert 1138 helt ledige i juli, noe som utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med fjoråret er dette en liten nedgang, ifølge Nav.

Lavest ledighet i Finnmark har kommunene Nesseby, Berlevåg, Alta og Sør Varanger, mens Kautokeino, Loppa, Hasvik og Måsøy ligger høyest.

På landsbasis er den gjennomsnittlige ledighetsprosenten på 2,4.


Theo (2) er blind og har omfattende misdannelser i hjernen:

– Det har vært en kamp mot systemet hele veien

Siden Theo (2) fikk den svært sjeldne diagnosen for halvannet år siden, har foreldrene kjempet en beinhard kamp for å få den hjelpen de har krav på.