Dronebase i Ramfjorden sendes på høring

UiT vil bygge treningsanlegg for droneflygning.
nyheter

UiT – Norges arktiske universitet vil etablere dronebase på Ramfjordmoen og nå ber Byutvikling blant annet Sametinget, Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og Avinor uttale seg om planene.

Det er i forbindelse med bachelorstudiet i droneteknologi at UiT vil etablere en utendørs treningsbase for å gjennomføre flytreningen som inngår i utdanningen.

Det er snakk om å lage en 150 meter lang og 10 meter bred landingsstripe for droner, samt parkering og servicebygg.