Kan kjøre tog mellom Tromsø og Bodø på 3,5 timer

Jernbanedirektoratet beregner reisetida mellom de to største byene i landsdelen til 3,5 timer med tog.

LYNTOG: Lyntog mellom Bodø og Tromsø kan korte ned reisetiden dit betraktelig. Likevel vil det fremdeles vare langt raskere å fly.  Foto: Bombardier

nyheter

Skal du kjøre fra Tromsø til Bodø i dag, tar turen rundt åtte og en halv time. Med tog vil reisetiden reduseres med fem timer, ifølge en analyse fra Jernbanedirektoratet.

– Det er ikke bare tid som teller. Avganger, komfort og billettprisen er også viktige faktor når folk skal velge transportmiddel. Hva vil det koste å reise med lyntog mellom de to byene, spør transportforsker Gisle Solvoll ved Nord universitet overfor NRK.

Seks av ti ønsker jernbane

  Foto: Kilde: "Ny jernebane Fause - Tromsø (Nord-Norgebanen). Oppdatert kunnskapsgrunnlag", Jernbanedirektoratet

Han påpeker at kundegrunnlaget heller ikke er så mye å snakke om.

– Bortsett fra Narvik og Harstad, bor det nesten ikke folk mellom de to byene. Det viser vel også trafikkprognosene som er laget, sier han.


Ny måling: Seks av ti nordmenn er positive til jernbane i nord

En klar overvekt av befolkningen fra sør til nord i Norge er positive til å bygge Nord-Norgebanen, uansett hvilket parti de stemmer på.

 

Seks av ti nordmenn er i dag positive til utvidelse av jernbanen i Nord-Norge, ifølge en landsomfattende meningsmåling gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra VG. Ser man hele landet samlet, er det 60 prosent som er positive til utbygging av Nord-Norgebanen, mens 20 prosent er negative, og 20 prosent er usikre.

Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

I Nord-Norge og Trøndelag stiller 74 prosent seg positive, mens 16 prosent er negative og 10 prosent svarer at de er usikre.


Per-Willy Amundsen (Frp): Ber et samlet Nord-Norge kjempe for gjennomslag for Nord-Norgebanen

Både SV, Frp og Senterpartiet maner til samlet kamp for Nord-Norgebanen. Men de er ikke enige om hvor pengene skal komme fra.

 

En jernbane mellom Fauske, via Narvik og til Tromsø, er anslått å koste 130 milliarder kroner. Beregninger gjort av Jerbanedirektoratet anslår videre et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

Til NRK sier Solvoll at det ikke er rart at folk likevel svarer at de ønsker utvidelsen velkommen.

– Hvem vil ikke svart ja til en gave til mer enn 100 milliarder kroner. Og hvis Nord-Norgebanen noen gang kommer, snakker vi veldig langt fram i tid. Det er ikke jeg som skal reise med dette toget, men mine barn og barnebarn, sier han.