Debatt

Gjennombrudd for Tromsø: Byvekstavtale for Tromsø, bompengefri E8 vestre trase og utredning av Nord-Norgebanen

nyheter

Venstre har frontet kravet om at byvekstavtalene må føre til reduksjon av utslipp og ikke økt personbiltrafikk i byene. Nå har regjeringspartiene blitt enige om et kompromiss der disse kravene oppfylles, selv med en reduksjon i bompengetakstene.

I tillegg økes statens andel i kollektivsatsingen i byene som har fått avtale til 70 %. Det er en stor seier for bymiljø og et viktig klimatiltak. Tromsø er fortsatt sikret plass blant byene som kan få byvekstavtale. Det vil komme nye kriterier for beregning av nullvekstmålet før utgangen av året.

Dette er svært gode nyheter, nå kan Tromsø gå til forhandlinger. Dette er vår store mulighet for tidenes samferdselsløft i Tromsø. Det trengs etter mange år med byvekst uten samferdselsinvesteringer. Dette gjennombruddet viser at Venstre i regjering gjør en stor forskjell!

Regjeringspartiene har også blitt enige om en løsning på E8, som skal bygges langs vestre trase og uten bompengefinansiering. Dette er den traseen Venstre har ment er den beste; kortest, billigst og med best samfunnsnytte. – Etter 30 år kan vi endelig fullføre arbeidet. Vi forventer en moderne vei med midtdeler, en trygg vei uansett føre og årstid. Det er viktig for pendlere, varetransport og folk i by og distrikt. Nå må spaden i jorda!

Jernbanepartiet Venstre har vært tydelig på behov for mer jernbane, også i nord. Nå har regjeringen gitt sin tilslutning til en konseptvalgutredning av transportnettet i nord, inkludert Nord-Norgebanen, som er neste steg på veien til et moderne sammenhengende transportnett i nord, fra kaikant vis fylkesveier til bane. Med lave utslipp, selvfølgelig. Med dette er vi virkelig på sporet av Nord-Norgebanen! Engasjementet og kravet fra nord har nådd fram, nå må vi holde trykket oppe. Vi er kommet et langt skritt fremover.