Jusshjelpa samler inn nye saker

Jusshjelpa ved Universitetet i Tromsø kommer til Tromsø bibliotek neste lørdag for å møte folk i behov av gratis juridisk bistand.

MØTER HJELPETRENGENDE: Jusshjelpa i Tromsø inviterer folk med behov for gratis juridisk hjelp til Tromsø bibliotek den siste lørdagen i hver måned fram til jul. Første lørdagen er 31. august. 

nyheter

Det skriver Jusshjelpa i en pressemelding.

Jusshjelpa er en frivillig organisasjon som tilbyr gratis juridisk hjelp til trengende.

Siste lørdag hver måned

Den siste lørdagen i hver måned nå i høst vil representanter for Jusshjelpa være på Tromsø bibliotek for å ta inn nye saker.


Jusshjelpa i Nord-Norge:

Derfor bør du inngå samboeravtale

Jusshjelpa i Nord-Norge ønsker å synliggjøre muligheten til å inngå samboeravtale slik at flere oppgjør kan gjennomføres uten å måtte gå rettens vei.

 

Ifølge Magnus Krogstad i Jusshjelpa er dette en måte å komme i kontakt med hjelpetrengende på. Samtidig sier han at det ikke er en garanti for at Jusshjelpa kan ta på seg alle saker som kommer inn.

Ingen hjelpgaranti

– Vi ønsker å gi de personene som møter opp et så godt svar som mulig. Det er ofte vanskelig på stående fot. Derfor blir de fleste sakene med tilbake til kontorene våre i Breivika der vi i Jusshjelpa i Nord-Norge utreder saken, sier han.


 

Jusshjelpa vil være til stede på biblioteket fra klokken 12 til klokken 14.