Omregulerer Robukta til friområde

Onsdag skal kommunestyret endelig vedta en statusendring for Robukta – som vil gå fra å være regulert til næringsformål til å bli regulert som friområde.

FRIOMRÅDET: Det er dette området sør for Permsenteret på Sydspissen som nå blir omregulert til friområdet om kommunestyret sier ja. Ill: Google Maps 

nyheter

– Det er en naturlig utvidelse av friarealene rundt Sydspissen. Områdene vil nå knyttes sammen og vi får et sammenhengende friareal, sier Mette Mohåg, avdelingsdirektør for byutvikling.

Regulert til næring

Området er i dag regulert til næringsformål, og det har i langt tid vært konflikt med de nåværende eierne om hvordan området skal kunne brukes.

Total Eiendom – som eier tomta – har ønsket å bygge boliger eller hotell, men fått nei.

Nå pågår det forhandlinger om kjøp av tomta fra Total Eiendom.

Forskjellige prosesser

– Det er en helt annen prosess enn det å omregulere området og de to prosessene påvirker ikke hverandre, sier Mohåg.

Omreguleringen til friområde vil ikke gjelde tomta der Robukta Lodge står i dag. Virksomheten der vil kunne fortsette som i dag.