Seks tatt i fartskontroll i sentrum

En fører fikk tre prikker på førerkortet og bot på 8.500 kroner.
nyheter

Utrykningspolitiet (UP) har fredag morgen avholdt trafikkontroll i 30-sonen i Sommerfeldts gate.

Seks førere ble ilagt forenklet forelegg for høy fart.

Høyeste foreleggssats var på 8.500 kroner etter at en av disse ble målt i 54 km/t. Vedkommende fikk i tillegg tre prikker på førerkortet sitt melder Troms politidistrikt på Twitter.

UP har også vært på Ringvegen i morgentimene og der ble det utferdiget tre forenklede forelegg for fartsovertredelser.

Det har også vært avholdt ambulerende fartskontroll i Tromsø i formiddag som resulterte i fire forenklede forelegg samt et førerkortbeslag.


STRAFF-O-METER: Velg fartssone og hastighet - sjekk hva straffen blir3. Sannsynlig reaksjon

[*] Straff-o-meteret gir svar på forventet straff ved normale omstendigheter, altså der det er verken spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. ■ Flere forhold kan innvirke på straffenivået, slik som prikkbelastninger fra tidligere, kjøreforhold, sikt, skadeomfang samt rulleblad. Endringer i rettspraksis beveger dessuten straffenivået i strengere eller mildere retning. ■ Normalt blir det ikke påstått bøter i kombinasjon med samfunnstraff eller ubetinget fengsel. Bøtesatsene er ajour pr. januar 2018. ■ Grensene mellom de ulike straffereaksjonene er basert på "Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner", rundskriv fra Riksadvokaten av 19. oktober 2007 (ikke videreført). ■ Førere under 18 år slipper normalt ubetinget fengselsstraff. ■ Kilder: "Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker", "Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser" og "Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv." | Av: Trond Haakensen og Stian Andreassen ©iTromsø