Gir grønt lys til fortaubygging i Mackbratta

Det er gitt tillatelse til bygging av fortau i Mackbratta, fra Idrettsvegen til Bodenhoffs gate.
nyheter

Kommunen ønsker å bedre fremkommeligheten for myke trafikanter i området, og har derfor søkt om å etablere et fortau langs deler av veien. Byggesak har nå behandlet saken og gitt kommunen grønt lys for prosjektet.

Ifølge søknaden skal fortauet bygges på sørsiden for å utnytte det kommunale arealet maksimalt ved en breddeutvidelse. Det skal blant annet legges til rette for bedre gatebelysning, og dagens luftledninger skal legges i bakken.

– Tiltaket er utført slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser. Tiltaket er i tråd med kommunens ønsker om å bedre fremkommeligheten for myke trafikanter, skriver byggesakssjef Pål Lyngstad.

Byggetillatelsen kan klages inn til Fylkesmannen. Klagefristen er satt til tre uker.