Troms Kraft skal forsterke kabel under Tromsøbrua – omdirigerer trafikk på E8

Fram til november vil det være redusert fremkommelighet langs E8 ved Tromsøbrua.

Her skal Troms Kraft arbeide med å forsterke en strømkabel. De anslår at de vil være ferdige i løpet av november. 

nyheter

Mandag denne uken starter arbeidet med å forsterke strømkabelen under Tromsøbrua, som skal ruste strømnettet for å ta imot kraft fra vindmøllene på Kvaløya.

I forbindelse med arbeidet vil E8, like under Tromsøbrua på fastlandssiden, være sperret i perioder.

– I første fase av prosjektet vil begge kjørefelt bli omdirigert. Senere vil nordgående felt gå som normalt, mens sørgående omdirigeres. Vi anslår at arbeidet vil være ferdig i løpet av november, sier Hege Villumstad, sjef for kunde- og kommunikasjonsavdelingen i Troms Kraft Nett AS.

Hun opplyser at fartsgrensen i området er nedjustert til 30 km/t.

– Vi beklager de ulempene omkjøring og nedsatt hastighet kan måtte medføre. For oppdateringer på arbeidet anbefaler vi at de som berøres følger med på vår Facebook-side, sier Villumstad.