Innfører innkjøpsstopp i hele Troms

Fylkesrådet i Troms vedtok tirsdag å innføre innkjøpsstopp i hele Troms fylkeskommune med virkning fra 20. november.

Fylkeshuset i Tromsø.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Folkebladet: Forutsetningen er at tilsvarende vedtak gjøres i Finnmark fylkeskommune.

Innkjøpsstoppen er ikke økonomisk begrunnet, men innføres for å redusere fakturamengden ved årsskiftet 2019/2020, i overgangen til nye Troms og Finnmark fylkeskommune.

Troms og Finnmark fylkeskommuner mottar daglig omlag 400 fakturaer pluss purringer og inkassovarsler. Hensikten er å redusere fakturamengden slik at antall faktura som må anordnes og behandles manuelt blir redusert.

I vedtaket er det gjort unntak for innkjøp av blant annet varer med begrenset holdbarhet, reparasjoner og andre driftskritiske innkjøp.