Må i retten etter å ha kjørt i 123 km/t ved Ramfjordmoen

Mann (27) bosatt i Buskerud må møte i Nord-Troms tingrett i starten av november etter å ikke ha betalt fartsboten.

skal i retten: Den siktede betalte ikke boten, og må møte i Nord-Troms tingrett i november.  Foto: Gudrun Gulldahl

nyheter

Mannen ble 7. august i år målt i 123,09 km/t i 80-sonen på fylkesvei 91 ved Ramfjordmoen.

Han ble opprinnelig ilagt et forelegg på 12.500 kroner, men har ikke vedtatt boten og må dermed møte i retten for å svare for seg.

Der risikerer han en bot på 14.000 kroner, og å måtte betale saksomkostninger til det offentlige samt tap av førerkortet i seks måneder medregnet fra 7. august dersom han blir dømt.


STRAFF-O-METER: Velg fartssone og hastighet - sjekk hva straffen blir3. Sannsynlig reaksjon

[*] Straff-o-meteret gir svar på forventet straff ved normale omstendigheter, altså der det er verken spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. ■ Flere forhold kan innvirke på straffenivået, slik som prikkbelastninger fra tidligere, kjøreforhold, sikt, skadeomfang samt rulleblad. Endringer i rettspraksis beveger dessuten straffenivået i strengere eller mildere retning. ■ Normalt blir det ikke påstått bøter i kombinasjon med samfunnstraff eller ubetinget fengsel. Bøtesatsene er ajour pr. januar 2018. ■ Grensene mellom de ulike straffereaksjonene er basert på "Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner", rundskriv fra Riksadvokaten av 19. oktober 2007 (ikke videreført). ■ Førere under 18 år slipper normalt ubetinget fengselsstraff. ■ Kilder: "Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker", "Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser" og "Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv." | Av: Trond Haakensen og Stian Andreassen ©iTromsø