Wilhelmsen ønsker å innføre nytt samarbeidsorgan for toppolitikerne

Den nye ordføreren ønsker å innføre et gruppeledermøte før hvert kommunestyremøte.

NYTT ORGAN: Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har tatt initiativ til at alle gruppelederne skal møtes jevnlig før hvert kommunestyremøte. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Wilhelmsen har innkalt til et møte for alle gruppelederne torsdag for å diskutere opprettelsen av et mulig nytt organ i kommunen.

– Jeg har lyst å se på muligheten for å samle gruppelederne i forkant av hvert kommunestyremøte, sier Wilhelmsen til iTromsø.


Her tar Gunnar Wilhelmsen over som ordfører

Klokka 12.18, onsdag 16 oktober ble Gunnar Wilhelmsen (Ap) formelt valgt av kommunestyret som ny ordfører for Tromsø.


– Smidigere møter

En av Wilhelmsens ambisjoner med et slikt møte er å kunne gjennomføre kommunestyremøtene raskere.

– Når utvalgene skal drive mer politikk og få mer beslutningsmyndighet, da kommer mitt innspill til møtet å være å se på om det kan være mulig å gjennomføre kommunestyret smidigere i behandling av en rekke saker, sier han.

Han vil også bruke møtene for å bli kjent med opposisjonens forslag og innspill.

– Når vi kommer til kommunestyremøtene, så er vi fire partier i posisjon som har blitt enig, og da kan det bli vanskeligere på kort varsel ta stilling til forslag fra opposisjonen. Derfor vil slike møter i forkant gjøre det mulig å inkorporere opposisjonens forslag. Jeg har ikke konkludert om noe, men ønsker innspill, sier han.


Denne uka blir Wilhelmsen formelt valgt som ordfører: – Jeg er spent og litt nervøs

Onsdag klokka 12.00 skal det nye kommunestyret konstitueres, og ny ordfører velges.


Høyre: – Må ikke flytte beslutninger

Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe er åpen for en slik møtearena.

– Jeg tenker at dette er et godt initiativ, men vi må passe på at det ikke flyttes beslutninger vekk fra formelle organer. Men om det får sakene til å gå raskere, så er det bra

Wilhelmsen forsikrer om at gruppeledermøtene ikke skal bli beslutningsmøter.

AVVENTENDE: Erlend Svardal Bøe (H) vil ha mer klarhet i hva slags møter Wilhelmsen tar initiativ til, før han vender tommelen opp eller ned. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

– Ingen beslutninger skal tas i disse typene møter. Det skal være et diskusjonsmøte og nå ønsker vi innspill. Jeg er åpen for alt. Eller, ikke alt, men jeg er åpen for innspill som kan gi enda bedre samarbeid, sier Wilhelmsen.

Wilhelmsen forsikrer også Bøe om at han ikke skal flytte vekk beslutningsmyndighet fra eksiterende organer.

– Det vil ikke dreie seg om et beslutningsorgan, og gruppeledermøtet skal ikke kunne ta noen beslutninger. Og dersom vi innfører dette så vil det komme til å bli åpne møter hvor alle kan være til stede, sier Wilhelmsen.

Vet ikke om møtet skal være åpent eller lukket

Det første møtet er formelt innkalt av administrasjonen til alle gruppeledere om å treffes for å diskutere innføring av et slikt organ førstkommende torsdag. Men Wilhelmsen vil ikke klargjøre om møtet skal være åpen for offentligheten.

– Vi må avklare om dette er et formelt møte, og om det skal være åpent for alle. Men innfører vi slike møter, så blir det åpent for alle.

– Når administrasjonen har innkalt alle gruppeledere til et møte, så er det vel å regne som et formelt møte, som skal være åpent?

– Jeg skal forholde meg til de juridiske betraktningene i kommunen før jeg forholder meg til det, sier Wilhelmsen.


Wilhelmsen ansetter Røymos høyre hånd og Kari Helene Skog som politiske rådgivere

Gunnar Wilhelmsen rekrutterer rådgivere fra Ap og TIFF.


Forlanger åpent møte

Høyres gruppeleder går ikke med på å treffe de andre gruppelederne bak lukkede dører.

– Jeg går ikke med på at dette skal være et lukket møte. Det er helt uaktuelt. Jeg tar det for gitt at dette skal være et åpent møte, sier Bøe.