Frp- og SV-topper går sammen for Nord-Norgebanen

De to stortingsrepresentantene Per Willy Amundsen (Frp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) står bak et forslag til Stortinget som de fremmer sammen torsdag.

PÅ SAMME SPOR: Per Willy Amundsen (Frp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV).  Foto: Frode Hansen, VG

nyheter

– Jeg har ikke hele partiet mitt i ryggen. Det skal jeg være ærlig på. Men det er en modningsprosess, også i Frp, sier Per Willy Amundsen til VG.

Forslaget han og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes fremmer for Stortinget, er: «Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen».

Jernbanen til Nord-Norge er planlagt og påtenkt i over hundre år, og omfatter en 375 kilometer lang strekning fra Fauske i Nordland via Narvik til Troms og Tromsø. Men banen kan koste over 100 milliarder, ifølge en utredning fra Jernbanedirektoratet.

Under kommunevalgkampen uttalte Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og MDG alle seg positivt om tog til Nord-Norge.

– Nå må partiene ta stilling til om de faktisk mener dette her, sier Fylkesnes.

– Historiske endringer

Om Nord-Norgebanen skal bygges, er det flere forskjellige alternativer til måten den kan bygges på, og hvilken strekning man skal starte å bygge.

– Disse prosessene tar tid - det er utredninger, trasévalg, og alle disse tingene. Skal jeg være ærlig, tror jeg at vi neppe klarer å få flertall for dette på Stortinget i denne runden. Men vi løfter det opp til et nasjonalt nivå - utenom valgkampen. Det er jo stort sett i valgkampen at de andre partiene har vært opptatte av det, sier Amundsen.De to politikerne fra hver sin fløy viser til forrige gang partiene kom sammen i et forlik - i barnehageforliket fra 2003

– Når SV og Frp har funnet sammen tidligere har det ført til store nasjonale satsinger - barnehageforliket siste gang, og det er den største velferdsreformen i nyere norsk historie. Nå er det tid for dette, sier Fylkesnes.

Amundsen viser til en meningsmåling fra VG i august, der 60 prosent av de spurte i hele landet var positive til utbygging av Nord-Norgebanen.

– Jeg tror det er historiske endringer på gang, og den gjelder i alle landsdeler. Folk forstår at Nord-Norge er en viktig brikke i nasjonenes fremtid - og da må vi også bygge den infrastrukturen vi trenge for rå gjøre nytte av Nord-Norge som økonomisk motor for hele Norge.

TIL TROMSØ: Om Fylkesnes (t.v) og Amundsen får det som de vil, skal man kunne ta seg fra Oslo S og frem til Tromsø på skinner.  Foto: Frode Hansen, VG

Han fnyser av den forespeilede prislappen på jernbanen.

– Det er mange ting som er dyrt - spørsmålet er hva får du igjen når du har betalt regninga.

– Trenger en beslutning

SV-nestlederen er enig med Amundsen om kostnadene. Han viser også til stor utvikling på eksportmarkedet i nord på fiskeri, mineraler og andre områder.

– For de som er opptatt av at vi skal bygge landet videre, er nøkkelen til dette nettopp Nord-Norgebanen. Nå må Norge posisjonere seg for den utviklingen og få gods over på effektive, miljøvennlige løsninger. Dette er av stor strategisk interesse for landet, og vi inviterer Stortinget til å ta prinsipiell stilling til om man ønsker å bygge landet videre.


Selskap ber om millioner for å utrede Nord-Norgebanen på nytt. Jernbaneutvalget er skeptisk.

Kommunens eget jernbaneutvalg mener at å støtte den nye utredningen vil kunne være ødeleggende for ambisjonen om å bygge Nord-Norgesbanen.


Han sammenlikner Nord-Norgebanen med Bergensbanen, Trønderbanen og Sørlandsbanen, som også var dyre å bygge.

– Det vi trenger nå er en beslutning der man rett og slett sier at dette skal bygges, og så blir da utredningen i etterkant hvordan det skal bygges.

Regjeringen utreder

Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til Nord-Norgebanen. I statsbudsjettet er det satt av 10 millioner kroner til en såkalt konseptvalgutredning (KVU), en grundigere utredning av «utvikling av transportløsninger i Nord-Norge, herunder Norge-Norge-banen».

– Gjennom en helhetlig KVU kan man se landsdelens samlede transportbehov opp mot ulike måter å bygge ut ulike transportløsninger på, inkludert Nord-Norgebanen, for å se hva som vil være mest hensiktsmessig for framtiden, skrev statsminister Erna Solberg om dette i en epost til Dagsavisen i september.


Debatt:

Tromsø kommune bør vurdere søknaden frå Norsk Bane AS grundig

Jernbanedirektoratet la i sommar fram ei utgreiing med ein klar, negativ konklusjon om Nord-Norgebanen. Dersom dette blir ståande som fasit, vil Nord-Norgebanen aldri koma forbi utgreiingsstadiet.


Samferdselsminister Jon Georg Dale sa til NRK i august at Frps hovedprioritering er å bygge ut veinettet for godstransport, og å finne båtløsninger som kobles til jernbane der det allerede i dag er jernbane.

Ifølge Amundsen står Troms og Finnmark Frp samlet om at de vil ha et vedtak om å bygge Nord-Norgebanen.