Vil vente med en avgjørelse om skjebnen til Tromsø Alpinpark

Administrasjonen i kommunen ber politikerne om å ha is i magen rundt de økonomiske problemene til Tromsø Alpinpark.

I PENGEKNIPE: Tromsø Alpinpark har ikke maktet å betale regningene til kommunen, og har havnet på luggeføre. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

iTromsø skrev tidligere i høst om at Tromsø Alpinpark skylder kommunen flere millioner kroner, blant annet i ubetalt leie for anlegget.

Kommunen eier marka i tillegg til heis, vannkanoner og andre tekniske installasjoner.

Av ulike årsaker har regningsbunken hopet seg opp i Kroken, og bare deler av gjelda er betalt inn til kommunen.


Alpinparken skylder kommunen flere millioner – har fortsatt ubetalte regninger fra 2017

– Vi prøver å finne løsninger for å få inn disse pengene, sier kommuneadministrasjonen.


Jobbet for å finne løsninger

Saken har skapt bruduljer både blant politikere og publikum.

Siden september har derfor administrasjonen jobbet med å finne en løsning på økonomiproblemene, og hvordan kommunen kan bidra til å unngå at anlegget slås konkurs.


Alpinparken skylder kommunen 3,5 millioner:

Heitmann hadde hemmelig møte med alpinparken: – Å slå selskapet konkurs er ikke nødvendigvis det lureste

Arbeiderpartiets gruppeleder Jarle Heitmann møtte ledelsen i Tromsø Alpinpark AS i forrige uke.


Nødvendig anlegg for byen

– Det er en fryktelig vanskelig og kompleks sak. Ingen av alternativene vi har sett på er gode, sier kommunaldirektør Britt Elin Steinveg til iTromsø.

Ifølge kommunaldirektøren er det svært uheldig for hele byen om anlegget må legges ned.

– Vi trenger et slikt alpinanlegg for barn, unge og voksne, sier hun.


Fyhn om gjelden til alpinparken: – Utrolig at vi ikke er blitt informert tidligere

Høyres Anna Amdal Fyhn reagerer kraftig på at politikerne i formannskapet ikke er blitt informert om at Tromsø Alpinpark AS ikke har betalt 3,5 millioner kroner til kommunen.


Tre alternativer

Administrasjonen har sett på tre alternativer for å løse pengeknipa.

• En ny og revidert leie- og investeringsavtale mellom Tromsø Alpinpark og kommunen. Alpinparken har signalisert overfor kommunen at dagens avtale er for tøff, og at de på sikt ikke klarer å oppfylle vilkårene.

• Overdragelse av hele anlegget til Tromsø Alpinpark, der kommunen bare stiller som garantist for lån på lik linje med andre idrettsanlegg.

• Salg av anlegget til utenforstående.

– Som sagt, ingen av alternativene er spesielt gode, sier Steinveg.

Det som imidlertid må sies å ligge nærmest, er å enten revidere avtalen med Tromsø Alpinpark, eller å overdra anlegget.

– Vi har ikke konkludert med noen av alternativene for det er flere saker vi må få avklart med tanke på lover og regler, sier Steinveg.


Styreleder om alpinpark-saken: – Gjelda er egentlig ikke på 3,5 millioner

Kommunen har investert 20 millioner i alpinanlegget, men nå vil driftsselskapet refinansiere lånet.


Strid om garantibestemmelser

DYRE INVESTERINGER: Tromsø Alpinklubb overtok alpinanlegget i Kroken og dannet driftsselskapet Tromsø Alpinpark. Dette selskapet har gjennomført store investeringer i det tekniske anlegget. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Dette gjelder spesielt scenarioet med å overføre verdiene i anlegget til alpinparken. Det kan havne i strid med reglene for kommunal garanti.

Uten kommunal garanti for lån vil ikke eierne av alpinparken – Tromsø Alpinklubb – være i stand til å kjøpe anlegget. En slik garanti vil dog etter alle solemerker bli stoppet av fylkesmannen.

Grunnen til det er at alpinparken vil bli regnet som næringsvirksomhet, og det blokkerer for kommunal garanti.

Det er imidlertid stor uklarhet knyttet til begrepet næringsvirksomhet når det er snakk om at det er et idrettslag som står bak.


Åpnet alpinparken rekordtidlig: – Vi har ventet lenge

Mange barn sto klare da Tromsø alpinpark åpnet torsdag ettermiddag.


Vil vente på avgjørelse

SETT PÅ ALTERNATIVER: Kommunaldirektør Britt Elin Steinveg og administrasjonen i kommunen har sett på flere alternativer for å berge Tromsø Alpinpark. – Ingen av alternativene er spesielt gode, sier hun. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

– Vi anbefaler derfor politikerne å vente med å velge løsning, til avgjørelsen er fattet i en lignende sak i Trøndelag, sier kommunaldirektøren.

Det er skianlegget Vassfjell Vinterpark i Klæbu som har havnet i et lignende uføre, og der kommunen har klaget på fylkesmannens vedtak.

– Vi venter derfor på en avgjørelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet før vi vil anbefale en løsning på saken, sier Steinveg.

Denne avgjørelsen er forventet i løpet av relativt kort tid.