Jørgensen (Frp) er kritisk til at kommunen utlyser fire nye stillinger til flyktningtiltak

Fra 2020 tar kommunen over alle oppgavene i det såkalte introduksjonsprogrammet. De lover bedre kvalitet til lavere pris, men Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) har liten tro på regnestykket.

KRITISK: Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) synes Ressurs Tromsø har gjort en kjempejobb de siste årene og tror kommunens nye grep vil kunne få alvorlige konsekvenser for bedriften. Foto: Ronald Johansen 

Dette er saken
  • Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger i Tromsø kommune skal ivaretas gjennom helhetlig kommunal drift fra 2020.
  • Siden 2015 har Ressurs Tromsø utført oppgaver for kommunen til en verdi av 8,5 millioner kroner i året, men ved årsskiftet løper kontrakten ut.
  • Bjørn Gunnar Jørgensen (Frp) frykter at Ressurs Tromsø vil bli skadelidende av at kommunen henter tilbake tjenesten og stiller seg tvilende til at den nye ordningen vil bli billigere.
nyheter

Etter at antallet nyankomne flyktninger til Norge økte kraftig i tiden mellom 2015 og 2017, satte Tromsø kommune ut flere kontrakter til eksterne leverandører. Blant annet fikk arbeids- og inkluderingsbedriften Ressurs Tromsø (tidligere Tromsprodukt) 8,5 millioner for å følge opp 60 flyktninger årlig.

For fire år siden var det tre ganger så mange flyktninger som i dag, og den store nedgangen medfører et kutt i statlige overføringer fra 122 millioner kroner i år til 97 millioner neste år.

Dermed må kommunen tilpasse seg en ny økonomisk situasjon.

– Flyktningtallet har gått ned og dermed er det færre som deltar i introduksjonsprogrammet. Derfor må vi se på hvordan vi kan organisere tjenesten på en mer hensiktsmessig måte, sier seksjonsleder for velferd, arbeid og inkludering, Kirsti Moslett Thunberg.


Regjeringen skjerper norskkrav og myker opp introduksjonsprogrammet

Flyktninger med høy utdannelse kan klare seg med tre måneders introduksjonskurs, mens de minst utdannede skal få fire års opplæring i norsk språk og samfunn.


Har utlyst fire nye stillinger

SEKSJONSLEDER: Kirsti Moslett Thunberg er seksjonsleder for velferd, arbeid og inkludering i Tromsø kommune. Foto: Håkon Steinmo  Foto: Haakon Steinmo

Arbeidsforberedende praksis og språkpraksis vil nå følges opp av arbeidsveiledere i Nav og Voksenopplæringa. Det blir fire nye stillinger i Nav og tre stillinger i Voksenopplæringa som skal ha pedagogisk språkoppfølging i praksis.

– Vi har vært veldig fornøyde med samarbeidet vårt med Ressurs, men da vi inngikk samarbeidet var det tre ganger så mange flyktninger i Tromsø som i dag, sier Thunberg.

Kommunen tror de selv kan gi et mer helhetlig og bedre tilbud til lavere pris.


Ny mentorordning skal få flere arbeidsløse innvandrere i jobb

Innvandrere sliter med å få innpass i yrkeslivet til tross for høy kompetanse. Nå håper NAV Tromsø at ei ny mentorordning kan bidra til at de kommer raskere i arbeid.


– Kan få alvorlige konsekvenser

Under formannskapsmøtet tidlig i november ble den nye organiseringen vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) stemte imot. Han er skeptisk til påstanden om at tjenesten vil bli bedre og billigere når kommunen tar over.

– Ressurs Tromsø har gjort en kjempejobb de siste årene og dette kan få alvorlige konsekvenser for dem, sier Jørgensen.

Han mener at bedriften har bygget seg opp en solid kompetanse som han er kritisk til at kommunen skal klare å overta uten at det får konsekvenser.

– Får man ikke folk over i jobb, vil det koste oss mye på andre poster i budsjettet, sier han.

Jørgensen er skeptisk til at kommunen skal klare å spare penger på å ta hjem tjenesten.

– De regnestykkene har jeg liten tro på. Skal man ansette nye folk for å få det til å gå opp, går vinninga opp i spinninga. Jeg ønsker best mulig tjenester til best mulig pris og det tror jeg Ressurs Tromsø kan levere.


Få kvinner kommer i arbeid eller studier etter introduksjonsprogram

Syrere og etiopere gjør det mye bedre enn somaliere i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Kvinner gjør det mye dårligere enn menn.


– Vi er bekymret

Administrerende direktør i Ressurs Tromsø, Andreas Østenrød, sier at de nå må justere driften i tråd med at det blir redusert aktivitet fra 2020.

– Jeg synes det er synd at kommunen velger å ikke bruke oss i det videre arbeidet, sier han.

Østenrød sier at de har arbeidet særlig med arbeidsretta tiltak og overfor personer med lavt språknivå. Han tror kvaliteten på disse tjenestene kan påvirkes når kommunen tar over.

I tillegg er han skeptisk til forventningene om innsparing.

– Hvis folk ikke kommer i jobb, vil det koste andre steder. Da er det ikke sikkert at besparelsen blir så god som man har antatt. Vi er bekymret for at det vil kunne skje, sier han.