Kritisk til piggdekkgebyr: – Vi har blitt en avgiftskåt by

I torsdagens møte i Miljø-, klima og samferdselsutvalget kom saken om tiltak for bedring av luftkvalitet på bordet. Ett av de ni tiltakene er innføring av piggdekkgebyr.

KRAVSTOR: Rolleiv Lind (H) mener man må ha stor bil med firehjulstrekk for å kunne kjøre piggfritt i Tromsø.  Foto: Frank Lande

nyheter

I desember skal kommunestyret ta stilling til om det skal innføres piggdekkgebyr i Tromsø. Inntektene skal øremerkes renhold av veier og er et ledd i en større tiltakspakke for å bedre luftkvaliteten i byen.

Torsdag ble tiltaksplanen vedtatt i utvalget, men ikke uten debatt.


Disse ni grepene skal sørge for renere luft i Tromsø

Kommunen har laget en tiltaksplan for å redusere svevestøvet i Tromsø. Alle inntektene fra piggdekkgebyret skal øremerkes tiltak som gir bedre luftkvalitet.


Medlem Rolleiv Lind (H) mener tiltaksplanen er god, men at punktet om piggdekkgebyr er svært kontroversielt.

– Vi har ikke tatt noe standpunkt i Høyre, men på foreliggende grunnlag synes ikke vi at det er riktig å gå inn for en piggdekkavgift selv om det er viktig med frisk luft, sa han.

Lind mener at hvis man skal ha piggfriedekk i Tromsø så må man ha stor bil med firehjulstrekk.


I Tromsø kjører 83 prosent av bilene med piggdekk, men innføres gebyr så vil tallene trolig ned

Med piggdekk på 83 prosent av bilene troner Tromsøs befolkning øverst på lista i hele landet. Ifølge Statens vegvesen kan man imidlertid forvente at andelen vil gå betraktelig ned hvis piggdekkgebyret innføres.


– Piggfrie dekk kan være gode nok i mange tilfeller, men når jeg kjører på E8 i mørket på islagt vei så er jeg glad for at jeg har skikkelige dekk, sa Lind.

Skeptisk til flere avgifter

I tillegg til sikkerhetsrisikoen mener Lind også at man skal passe seg for å påføre innbyggerne enda flere avgifter.

– Jeg er skeptisk til piggdekkgebyret fordi dette nå er blitt en svært dyr by å bo i. Kanskje er Tromsø nå blitt så dyr at noen kvier seg for å bo her, sa Lind og la til:

– Vi er blitt en avgiftskåt by.

Splittet Høyre

Vanja Terentieff (H) tok ordet etter at partikollega Lind var ferdig, og understreket at Høyre ikke har konkludert i saken.

– Vi har noen i partiet som er positive til piggdekkavgift etter prinsippet om at forurenser betaler, men så har vi også noen som er imot fordi vi er blitt en veldig kostbar by, sa Terentieff og la til:


Slik skal piggdekkgebyret kreves inn

Hvis politikerne innfører gebyret vil det kreves inn 1400 kroner per kjøretøy fra høsten 2020. Det vil også være mulig å betale per dag (35 kroner) og per måned (450 kroner).


– Vi skal ha en debatt om dette i Høyre og vil konkludere før kommunestyremøtet.

SV ser ingen annen utvei

Heller ikke Pål Julius Skogholt (SV) ønsker å innføre piggdekkgebyret, men ser ingen annen utvei.


Anbefaler politikerne å vedta piggdekkavgiften: – Det eneste virkemiddelet som monner nok

Før nyttår må politikerne i Tromsø ha vedtatt en tiltaksplan mot luftforurensing. Administrasjonen anbefaler piggdekkavgift som det viktigste verktøyet.


NØDVENDIG GEBYR: Pål Julius Skogholt (SV) mener piggdekkgebyr er nødvendig for å sikre ren luft i Tromsø.  Foto: Frank Lande

– Jeg skulle ønske vi slapp å innføre flere avgifter, men det må gjøres enten vi liker det eller ikke. Vi har ikke penger til å gjøre tiltak som fjerner støv og da må vi skaffe oss en inntekt. Det er greit å da ha en inntekt som er koblet til det å lage støv. Da ser jeg ingen annen løsning enn piggdekkavgift, sa Skogholt.