Høyre ba medlemmene om hjelp i piggdekkgebyr-saken, men partiet forblir splittet

Torsdag kveld møttes Tromsø Høyre for en intern debatt om hva partiet skal mene om innføring av piggdekkgebyr. Flere i partiet ønsker seg bedre luft uten et gebyr.

SKEPTISK TIL GEBYR: Hans Petter Kvaal (H) vil gjerne ha bedre luftkvalitet i Tromsø, men mener at det målet kan nås uten å innføre piggdekkgebyr. Foto: Frank Lande 

nyheter

I torsdagens møte i Miljø-, klima- og samferdselsutvalget vedtok politikerne kommunens tiltaksplanen for renere luft. Piggdekkgebyr har vist seg å være det mest kontroversielle blant i alt ni tiltak, men kun Senterpartiet og By- og landlista stemte imot.

Saken skaper splid i Høyre og nå jobbes det med å komme til enighet innad i partiet før saken skal behandles kommunestyret 11. desember.


Debatt:

«Myten om at Tromsø er så veldig spesiell i forhold til alle andre byer som har piggdekkavgift at man ikke kan kjøre piggfrie dekk opplever ikke vi at står seg i det virkelige liv»

Vi har forståelse for at noen opplever det utrygt å kjøre piggfritt enkelte vinterdager, men mener at hensynet til de som blir syke av lufta vår må veie tyngst, skriver Aps Tonje Randisdatter Tunstad og Viljar Hanssen.


Kvaal: – Alle er i tenkeboksen

Torsdag kveld holdt Høyre et medlemsmøte for å diskutere muligheten for å løse utfordringene med luftkvalitet med andre virkemidler enn piggdekkgebyr.

Hans Petter Kvaal sier at det er mange meninger om veien fram til renere byluft. Av de syv kommunestyremedlemmene fra Høyre er tre for, tre imot, mens Kvaal er skeptisk, men har ikke bestemt seg.

– Alle er i tenkeboksen så det er ikke gitt hva resultatet blir, sier han.


Kritisk til piggdekkgebyr: – Vi har blitt en avgiftskåt by

I torsdagens møte i Miljø-, klima og samferdselsutvalget kom saken om tiltak for bedring av luftkvalitet på bordet. Ett av de ni tiltakene er innføring av piggdekkgebyr.


Skylder på de styrende partiene

Kvaal synes det bør være mulig å rengjøre veiene uten å kreve inn piggdekkgebyret.

– Vi trenger ikke en inntekt på 39 millioner i året for å koste veiene. I rapporten som følger med saksfremlegget står det at man kan få godt effekt av å koste for 700.000 kroner, sier han.

Kvaal mener de styrende partiene burde ha gjort noe med luftkvaliteten for flere år siden.

– Det er synd at den eneste måten man kan løse problemer på er å skrive ut nye avgifter til innbyggerne, sier han.


I Tromsø kjører 83 prosent av bilene med piggdekk, men innføres gebyr så vil tallene trolig ned

Med piggdekk på 83 prosent av bilene troner Tromsøs befolkning øverst på lista i hele landet. Ifølge Statens vegvesen kan man imidlertid forvente at andelen vil gå betraktelig ned hvis piggdekkgebyret innføres.


Uenige om finansiering

9. desember møtes gruppa i Høyre som vanlig for å forberede seg til kommunestyremøtet to dager senere. Gruppeleder Erlend Svardal Bøe (H) sier at det var delte meninger blant medlemmene i partiet på møtet torsdag kveld.

– Vi er enige om at vi må ha god luftkvalitet, men vi er uenige om hvordan vi skal finansiere renhold av veiene, sier Bøe.

GRUPPELEDER: Erlend Svardal Bøe (H) sier han vil stemme slik flertallet i gruppa stemmer. Foto: Frank Lande 

Han mener at utgiftene med renhold bør tas på driftsbudsjettet og at selv om det er et presset budsjett så vil man kunne gjøre prioriteringer.

– Tromsø er allerede en dyr by å bo i og derfor er jeg usikker på om piggdekkgebyr er riktig vei å gå, sier Bøe.


Leder:

Drivstoffavgiftens store tapere

Vær forsiktig med hva du ønsker deg, heter det i et gammelt visdomsord. Med kommunens nye forslag om å doble drivstoffavgiften, er det en del bompengemotstandere som snart vil møte seg selv i døra.


– Trenger penger til kostearbeid

Pål Julius Skogholt (SV) sier at han ikke ser hvordan kommunen skal få råd til å rengjøre veiene uten å kreve inn gebyr.

– Vi kunne sikkert klart oss med mindre enn 39 millioner kroner i året, men nivået på gebyret er satt av staten så det får vi ikke gjort noe med, sier Skogholt.

VIL HA PIGGDEKKGEBYR: Pål Julius Skogholt (SV). Foto: Frank Lande 

Han mener imidlertid at Kvaals visjon om å rengjøre veiene for 700.000 kroner i året er en ønskedrøm. Hvis Kvaal har et troverdig opplegg for hvordan det kan gjøres for denne summen så er han villig til å diskutere det.

– Hvis vi kunne ha gjort jobben for 700.000 kroner så ville vi ha gjort det for lenge siden, sier Skogholt.

Slik skal piggdekkgebyret kreves inn

Hvis politikerne innfører gebyret vil det kreves inn 1400 kroner per kjøretøy fra høsten 2020. Det vil også være mulig å betale per dag (35 kroner) og per måned (450 kroner).