Thailandsk statsborger utvist fra Norge – jobbet på massasjestudio uten arbeidstillatelse

Totalt ble 108 personer kontrollert for oppholds- og arbeidstillatelse i en stor samarbeidskontroll mellom en rekke etater tidligere i desember.
nyheter

Det var 3. og 4. desember politiet, Skatteetaten, Kemneren i Tromsø, Nav, Mattilsynet, Statens vegvesen og Toll gjennomførte kontrollen ved flere bedrifter i ulike næringer i Tromsø.

Hensikten med kontrollen var å avdekke brudd på utlendighetsloven, skatte- og avgiftslovgivningen og arbeidsmiljøloven m.m.

Ved et massasjestudio i sentrum avdekket vi en thailandsk statsborger som jobbet uten arbeidstillatelse og som ikke har lovlig opphold. UDI har utvist henne fra Norge i 5 år, heter det i pressemeldingen.

Utover dette synes politiet det er positivt at de fleste foretakene som ble kontrollert hadde ting i orden med tanke på oppholds- og arbeidstillatelser.

– Dette viser også at hyppig kontrollvirksomhet virker forebyggende og vi er godt fornøyd med samarbeidet med de andre offentlige etatene under kontrollen, sier seksjonsleder ved seksjon for grensekontroll og utlending, Elisabeth Wahlin i en pressemelding.


Storkontroll innen turisme og bygg: 200 personer kontrollert

45 bedrifter innenfor turisme og bygg og anlegg har vært gjenstand for tverretatlig kontroll.


Mulig trygdesvindel

Nav Kontroll avdekket to tilfeller som skal utredes nærmere med tanke på trygdesvindel og en håndfull ansatte som ikke var registrert i Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.

1,6 millioner kroner i ubetalt restanser

Skatteetaten og Kemneren kontrollerte hvorvidt arbeidsgivere har overholdt sin plikt til å opplyse om arbeids- og inntektsforhold.

I alt ble 193 personer og 47 virksomheter kontrollert. Det ble hentet inn nærmere 1,6 millioner kroner i ubetalte restanser.

Det er tatt utlegg i fysiske kontanter og det ble gjennomført betaling via nettbank på stedet. Det ble varslet bokettersyn på stedet, på en av de kontrollerte virksomhetene.


Avdekket flere lovbrudd i stor samarbeidsaksjon

110 virksomheter i Troms og Finnmark er kontrollert. To personer er pågrepet i forbindelse med aksjonen.


Må utbedre rutiner

Mattilsynet gjennomførte 12 kontroller, herunder 10 restauranter og 2 butikker.

– I restaurantene fant vi at flere ikke har et fungerende internkontrollsystem for mathåndteringen, for å sikre at sentrale krav i matregelverket overholdes. Vi fant usikre renholdsrutiner, manglende temperaturregistreringer og manglende merking og tildekking av mat/råvarer. Vi fant også noen feil i allergen-informasjonen bedriftene skal gi til kundene, for å opplyse om matens innhold av allergener. I tillegg fant vi små vedlikeholdsmangler, sier avdelingsleder for Mattilsynet avd. Troms og Svalbard, Torkjell Andersen i pressemeldingen.

– Vi vil varsle vedtak om utbedringer til 4 bedrifter, og påpeke plikt om bedre etterlevelse av regelverk til 8 bedrifter.