350-kronersgrensen avvikles

Avgiftsfritaket fjernes i 2020.

AVVIKLES: 350-kronersgrensen for netthandel fjernes. Dermed blir småvarer man kjøper på nett dyrere.  Foto: Robert Schlesinger / NTB scanpix.

nyheter

Med dagens regelverk har varer med verdi under 350 kroner vært fritatt fra avgifter og toll. Stortinget har nå vedtatt at avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet skal fjernes i 2020.

Dette innebærer at merverdiavgift og andre avgifter må betales fra første krone.

– Med dette fjernes avgiftsfordelen som utenlandsk netthandel har hatt ved salg av småvarer til norske forbrukere, sier Regine Hatleskog Vastvedt, avdelingsdirektør i Skatteetaten, i en pressemelding.


Transportforbundet mener gratis frakt på nettbutikker gir flere utrygge vogntog på norske veier

– Når du bestiller i en nettbutikk som tilbyr gratis transport, bør det ringe en bjelle eller to, mener nestleder i Transportarbeiderforbundet i Vestfold og Telemark, Rune Eriksen.


Det planlegges å fjerne 350-kronersgrensen i to trinn. Fra 1. januar fjernes avgiftsfritaket for næringsmidler og særavgiftspliktige varer, mens fritaket for øvrige varer avvikles 1. april.

Siden avgifter ilegges ved innførsel, kan også varer som er bestilt i år bli ilagt avgift dersom varene blir fortollet etter 1. januar.

Skatteetaten, Finansdepartementet og Tolletaten har samarbeidet om forslaget. EU innfører en tilsvarende ordning neste år.

– Australia og New Zealand har allerede innført dette, og når EU gjør det fra neste år, er vi i ferd med å tette et hull i skattleggingen av digital økonomi og innføre likere konkurransevilkår, i tråd med Stortingets vedtak, sier Vastvedt.