Passasjerer krevde nesten 123.000 kroner i erstatning

Paret reiste med Hurtigruten til Svalbard for å se isbjørn. Etter at reiseruten ble endret to dager etter avreise krevde de pengene tilbake.

ENDRET REISERUTE: Pakkereisenemnda mener at det var vesentlige avvik fra hva klagerne kunne forvente seg av turen.  Foto: Walter Jakobi/Hurtigruten

nyheter

Paret betalte 122.816 kroner for en ni dagers pakkereise med MS «Fram» i fjor, i håp om å få se isbjørn. Nå mener de at opplevelsen på turen var en helt annen enn den markedsføringen til Hurtigruten lovet, og klaget selskapet inn for Pakkereisenemnda med krav om å få reisen refundert.

Dette skriver Dagens Næringsliv, som omtalte saken først.

Bakgrunnen for kravet er at turen skulle gå rundt hele Svalbard, og til østkysten der sjansen for å se isbjørn er størst. Klagerne skriver til Pakkereisenemnda at dette var spesielt fremhevet i turbeskrivelsen.


Snart jomfrutur for Hurtigrutens nye ekspedisjonsskip

MS «Fridtjof Nansen», Hurtigrutens andre hybriddrevne cruise- og ekspedisjonsskip, er i full gang med prøveturer på Vestlandet.


På grunn av isforholdene lot det seg ikke gjøre å reise rundt hele øya som planlagt, noe de ikke fikk beskjed om før to dager etter avreise. I klagen skriver de at de var «fanget» på båten, uten mulighet til å påvirke eller avbestille reisen.

De to skriver videre at reisen aldri ville blitt bestilt, hadde Hurtigruten informert om usikkerhetene med isforhold og seilingsmuligheter.

Fikk medhold

Pakkereisenemndas flertall konkluderte med at det fantes vesentlige avvik fra hva paret kunne forvente seg av reisen, og anbefaler at de får alle kostnadene med turen dekket av Hurtigruten.

– Vi merker oss at nemnden var delt, og at flere av medlemmene tok dissens. Nå skal vi bruke litt tid på å vurdere avgjørelsen, og vil ta stilling til den innen fristen, sier Hurtigrutens kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege til Dagens Næringsliv.


Hurtigrute-passasjerer frastjålet store mengder bagasje

Passasjerer ved Hurtigrutens skip «Roald Amundsen» er frastjålet bagasje mens skipet lå til kai i Chile.