Staten skal granske beredskapssituasjonen knyttet til økt cruisetrafikk

Regjeringen setter nå ned et utvalg for å se på hvordan den økende cruisetrafikken i norske farvann påvirker beredskapssituasjonen.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp).  Foto: Terje Pedersen

nyheter

Utgangspunktet for utvalgets arbeid er Viking Sky-hendelsen, cruiseskipet som fikk motorstopp utenfor Hustadvika 23. mars i år.

– Viking Sky-hendelsen påminnet oss alle om det enorme omfanget en alvorlig hendelse med et cruiseskip kan ha. Regjeringen setter derfor ned et utvalg som skal vurdere sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer knyttet til cruisetrafikk, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) i en pressemelding.


– Skal forurensningen fra cruiseskip elimineres, må skipene benytte landstrøm

Bellona mener at forbrenningen av drivstoff fra cruiseskip i Tromsø i 2017 tilsvarer det 390.000 dieselbiler slipper ut i løpet av ett døgn. Ifølge DNV GL er strøm fra land løsningen for å bli kvitt luftforurensning fra cruiseskipene.


Utvalget skal kartlegge og beskrive omfanget av dagens cruisetrafikk, samt skissere fremtidige utviklingstrekk. Utvalget skal videre drøfte de beredskapsmessige utfordringene en slik trafikk vil kunne bringe med seg, og for Norges evne til å koordinere og håndtere en alvorlig hendelse med et cruiseskip.

– Jeg vil at dette skal bli en utredning som gir oss mer kunnskap. Det skal ikke bli en evaluering av Viking Sky-hendelsen. Vi skal se fremover, ikke bakover, sier Tybring-Gjedde.


Går mot tidenes cruisesesong i Tromsø

Med 122 innmeldte cruiseanløp og over 140.000 passasjerer så langt, ligger 2019 til å bli et rekordår for cruisenæringen.


Sammensetningen av utvalget og det endelige mandatet er ikke ferdigstilt.

Samfunnssikkerhetsministeren vil i samråd med næringsministeren, samferdselsministeren og finansministeren utarbeide et mer detaljert mandat for utvalget.