Flere lærere per elev i Tromsø-skolene

Antall elever per lærer i skolene i Tromsø har gått ned det siste året.

KUNNSKAP: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mener regjeringens satsing på flere lærere og videreutdanning virker.   Foto: Terje Pedersen

nyheter

Det viser statistikk fra Utdanningsdirektoratet.

Fordel på de forskjellige trinnene i skolene i Tromsø er lærerdekningen slik

- Trinn 1-4: 14,1 elever per lærer i 2019/2020 mot 15,3 elever per lærer i 2018/2019

- Trinn 5-7: 15,5 elever per lærer i 2019/2020 mot 17,6 elever per lærer i 2018/2019

- Trinn 8-10: 19,3 elever per lærer i 2019/2020 mot 19,8 elever per lærer i 2018/2019


Sanner: Uaktuelt med omkamp om lærernormen

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å fjerne lærernormen i sitt forslag til ny opplæringslov, men kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier nei til omkamp.


Det betyr at Tromsø oppfyller den såkalte lærernormen som ble innskjerpet i forkant av årets skoleår.

FÆRRE ELEVER PER LÆRER: Lærertettheten i skolene er gått opp det siste året.   Foto: Gorm Kallestad

I normen stilles det krav til at det skal være maks 15 elever per lærer i 1. til 4. trinn, og maks 20 elever per lærer for de resterende klassetrinnene.

1.100 flere lærere

På landsbasis er gjennomsnittet henholdsvis 14 for de laveste trinnene, og i underkant av 16 for samtlige alderstrinn. Det tilsvarer en nedgang på cirka to elever per lærer på de minste klassetrinnene.

En av grunnene til at antall elever per lærer har sunket i grunnskolen er at det er flere lærere som jobber i skolen. Fra forrige skoleår er det blitt 1.100 flere lærerårsverk på landsbasis.


Lærernormen kan oppheves, foreslår regjeringsoppnevnt utvalg

Det bør ikke være noe tak på hvor mange elever det skal være per lærer i grunnskolen, mener det regjeringsoppnevnte Opplæringslovutvalget.


Kunnskapsminister Jan Tore Sanner er godt fornøyd med utviklingen.

– Dette viser at regjeringens satsing på flere lærere og videreutdanning virker. Lærernormen har bidratt til flere lærere i skolen, og elevene møter oftere lærere med solid kompetanse, sier han i en pressemelding.

Mangler 700 lærere

Alt er imidlertid ikke fryd og gammen. Det mangler fortsatt et stort antall lærere for å at alle skoler skal oppfylle lærernormen.


Uklart om lærernormen oppfylles ved skolestart

Når elevene inntar klasserommene for et nytt skoleår, trer den nye lærernormen i kraft. Men det er fortsatt uklart om tilstrekkelig antall lærere er på plass.


Utdanningsdirektoratet har beregnet at det mangler i overkant av 700 lærere - hovedsakelig i de største byene sørpå.

– Ikke alle er helt i mål med lærernormen. Det er derfor viktig at kommunene fortsetter det gode arbeidet, sier Sanner i pressemeldingen.