Stor pågang på hjelpetelefon i Tromsø etter Aris død

De frivillige på Kirkens SOS Nord-Hålogaland i Tromsø merket en kraftig økning i telefonhenvendelsene etter at Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag.

I SORG: Mange har tatt turen innom Slottplassen etter at Ari Behns død ble kjent 1. juledag. Hjelpetelefoner over hele landet melder om en økning i antallet henvendelser, og sier åpenheten rundt forfatterens selvmord har gjort det enklere å snakke om det vanskelige temaet.   Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

nyheter

– Både 1. og 2. juledag hadde vi en økning på 15 prosent, det er en voldsom økning for oss. Økningen kom etter at det ble kjent at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv, sier daglig leder Gry Heggås Jensen i Kirkens SOS Nord-Hålogaland.

DØD: Forfatter og kunstner Ari Behn ble funnet død 1. juledag. Kirkens SOS roser åpenheten om at dødsårsaken var selvmord.  Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Telefonvakt døgnet rundt

Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon, SOS-melding og SOS-chat.

Telefonvaktene i Kirkens SOS besvarer telefoner som ringes inn fra hele landet til det nasjonale krisetelefonnummeret 22 40 00 40.

– Fra lille julaften til og med 2. juledag har Kirkens SOS nasjonalt besvart 2.600 henvendelser. Det er en økning på 15 prosent fra i fjor, og hele 50 prosent i forhold til 2017.


Ari Behn bisettes fra Oslo domkirke på nyåret

Ari Behn blir bisatt fra Oslo domkirke fredag 3. januar klokken 13. Bisettelsen vil være åpen for alle.


Kirkens SOS Nord-Hålogaland i Tromsø er det eneste sentralen i Nord-Norge. I hele jula har de hatt to på vakt til enhver tid, hver jobber fem timer hver i strekk. I jula i år har det vært en overvekt av menn som har ringt inn

Roser kongehuset

Daglig leder hadde selv telefonvakt i jula.

– Jeg jobbet på formiddagen 1. juledag, før Ari Behns selvmord ble kjent. De fleste samtalene handler om relasjonsproblemer, ensomhet og selvmord. Etter Ari Behns bortgang ville de fleste snakke om selvmord og egne tanker rundt selvmord, sier Gry Heggås Jensen.

FLERE TAR KONTAKT: Daglig leder Gry Heggås Jensen i Kirkens SOS sier det har vært økt pågang etter Behns død.  Foto: Tor André Markussen

Alle som jobber som frivillige i Kirkens SOS Nord-Hålogaland har gjennomført grundige innføringskurs i regi av Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord).

– De underviser også helsepersonell. Etter at kongehuset var åpen om selvmordet har også andre blitt mer åpne om det, og det har blitt lettere å snakke om selvmord.


Ari Behn får ikke begravelse på statens bekostning

Regjeringen finner det ikke naturlig at staten skal betale for begravelsen til Ari Behn, melder TV 2.


Til tross for at de rundt 1.000 frivillige medarbeidere i Kirkens SOS hvert år tar imot nærmere 200.000 samtaler, får én av tre ikke svar når de ringer. Tromsø-kontoret har jobbet aktivt for å skaffe flere frivillige til å betjene den døgnåpne telefontjenesten.

– Vi har jobbet målrettet for å rekruttere flere frivillige, og i dag har vi 50 frivillige. Fra mars til utgangen av 2019 har vi nesten doblet antall frivillige, sier Jensen.

Forebyggende

Ifølge Kirkens SOS er det aller viktigste som frivillig å være et lyttende medmenneske, å være til stede for og søke å gi håp når livet utfordrer. Noen av dem som tar kontakt trenger å holde ensomheten på avstand, andre er syke og redde. Noen tenker på å avslutte livet. En god samtale noen ganger kan bidra til å redde liv, mener Kirkens SOS.

– Det å snakke om selvmord er forebyggende i seg selv. Vi tåler å snakke om det selv om det er et ømtålig tema. Når vi spør de som ringer inn om de har selvmordstanker, er vi ofte de første de åpner seg for. Er livet vanskelig, har mange tanker om å ta sitt eget liv, sier Gry Heggås Jensen.


Erna Solberg endrer nyttårstalen etter Ari Behns selvmord

Statsminister Erna Solberg endrer nyttårstalen etter at forfatter og kunstner Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag.


Hundrevis daglig

Hun mener det er spesielt tre perioder som peker seg ut med flest henvendelser på krisetelefonen.

– Vi mottar mellom 500 og 600 henvendelser daglig, jula, påsken og sommerferien er periodene med størst pågang. I sommerferien og ved høytider når helsetilbud kan være stengt, ringer folk oss, sier hun.

Trenger du noen å snakke med? Kirkens SOS har telefonnummer 22 40 00 40, Mental Helse har 116 123 og Røde Kors kan nås på 800 33 321.