UiT-rektoren tror klimaendringer vil gi flere innbyggere i Nord-Norge på sikt

Folketallet i Nord-Norge går ned og det kan bli en begrensende faktor for utviklingen av landsdelen i årene som kommer.

UIT-REKTOR: Anne Husebekk tror ikke at UiT vil kunne tilføre landsdelen flere innbyggere enn vanlig i den nærmeste tiden, men tror at klimaendringene kan gi en økning av tilflyttere på sikt.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste i november en befolkningsnedgang på 2.089 personer i de tre nordligste fylkene. I Troms ble det 827 færre innbyggere mens Finnmark mistet 325 og Nordland 937.

– Det betyr at det er færre unge mennesker i Nord-Norge som er kandidater til å bli studenter hos oss, sier UiT-rektor Anne Husebekk til Khrono.


Politiet henlegger UiT-svindelsaken: – Vi anser pengene som tapt

Troms politidistrikt har med bistand fra Kripos etterforsket UiT-svindelsaken siden november, men har verken klart å identifisere gjerningspersonene eller stoppe pengeoverføringen.


Viserektor Kriss Rokkan Iversen presenterte i oktober en rapport for universitetsstyret som viser at den negative befolkningsutviklingen vil innebære at tilgangen på menneskelige ressurser er en begrensende faktor for utviklingen av Nord-Norge i årene som kommer.

Håper på «lakseeffekten»

En undersøkelse lagt fram i september viser at UiT bidrar med en liten netto innflytting til Nord-Norge, men Husebekk tror ikke at landsdelen kan regne med at universitetet kan avhjelpe nedgangen i folketallet noe særlig mer enn det gjør i dag.

– Men vi håper på «lakseeffekten»; at stedet der du har studert vil du vende tilbake til, som laksen som vandrer tilbake til der den ble klekket ut, sier hun.


UiT får 184 millioner til forskningsprosjekter

19 prosjekter får til sammen 184 millioner kroner fra Forskningsrådet.


Husebekk sier til Khrono at UiT kan oppleve drahjelp fra klimaendringene på sikt og dermed tiltrekke seg flere studenter.

– I fremtiden kan vi ikke si nei til migranter. Klimaendringene kan gjøre at levekårene blir dårligere en del andre steder i verden fordi det blir for varmt, eller det blir flom og oversvømmelser og andre negative klimaeffekter som gjør det ubeboelig. Her i Nord-Norge, derimot, vil det være gode levekår, sier hun.