Nå har fylkeskommunen hele ansvaret for fylkesveiene alene

Fylkeskommunen overtar det fulle ansvaret for fylkesveiene.

FYLKESKOMMUNEN: Bjørn Henrik Kavli er samferdselssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune, som nå har overtatt ansvaret for alle fylkesveiene i fylket. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Fram til januar i år hadde Statens vegvesen det administrative ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveiene i landet. Nå er denne rollen tatt over av fylkeskommunene.

Mens fylkesveiene alltid har vært eid av fylkeskommunen, er det Statens vegvesen som har hatt ansvaret for driften og vedlikeholdet av veiene.

Som et ledd i regionreformen har nå dette ansvaret blitt overtatt av hvert enkelt fylke, mens Statens vegvesen har beholdt ansvaret for riksveiene.


134 fylkesveier i Troms skifter veinummer

Som følge av kommune- og regionreformen får rundt 3.000 fylkesveger i landet nye veinummer i år. 134 av dem er i Troms.


Ingen store endringer

– Overgangen har gått greit. Alt er ikke helt klart, men det vi har størst fokus på er at trafikanter ikke skal merke noe til overgangen, sier seksjonsleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Knut Øvervoll.

Han påpeker at overgangen ikke har medført store endringer for forvaltingen av veinettet.

– Kontraktene som allerede har blitt inngått angående driften av både fylkes- og riksveier i Tromsø skal gå videre, sier Øvervoll, og fortsetter:

– Det er de samme kontraktene i 2020 som det var i 2019.


Bygdelaget ville sette ned fartsgrensen til 30 km/t, men fikk ikke medhold

Tromsø kommune mener kriteriene for å sette ned fartsgrensen i Ersfjordbotn ikke er til stede.


– Ganske utfordrende

Divisjonsdirektør for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune Bjørn Henrik Kavli forteller at omtrent 130 årsverk er overført fra Statens vegvesen til fylkeskommunen for å administrere fylkesveiene. Foreløpig har fylkeskommunen rekruttert rundt 100 ansatte, forteller Kavli.

– Vi har alltid hatt det overordnede ansvaret for fylkesveiene, men nå har vi den administrative delen i tillegg, sier Kavli.

Han forklarer at fylkeskommunen og Statens vegvesen i flere tilfeller fortsatt deler entreprenør-kontrakter når det gjelder driften av veiene.


Marian (45) ble rygget ned på parkeringsplassen – sjåføren stakk av

Handleturen på Eurospar på Kvaløysletta kunne ha endt skikkelig ille da Marian Meyer Jørgensen (45) ble kjørt ned av en ryggende bil inne på parkeringsplassen.


– Vi har fortsatt et tett og nært samarbeid med Statens vegvesen, sier Kavli.

Han forteller regionreformen har ført til omfattende organisasjonsendringer for samferdselen for de ansatte i fylkeskommunen.

– Det er ingen store endringer for befolkningen, men det er en stor administrativ endring for fylkeskommunen, sier Kavli, og fortsetter:

– Det har vært en ganske utfordrende og uoversiktlig overgang, men nå har vi begynt å komme på plass, sier Kavli.


Fortviler over tungtrafikken som kjører på skoleveien i Hamna

Rektor og leder av FAU ved Solneset skole er oppgitt over den økende trafikken på Ringvegen ved Hamna.