Tromsø gir navn til gate i Københavns nye prestisjebydel

Like nord for Den Lille Havfrue i København er det etablert en helt ny prestisjebydel – Nordhavn. Der har Tromsø fått gi navn til en av gatene.

PRESTISJEBYDEL: Nordhavn heter den nye bydelen som skal bygges i København, og der en av gatene skaldøpes etter Tromsø. Foto. By & Havn 

nyheter

Nordhavn er navnet på Københavns – og Danmarks – mest fremtidsrettede byutviklingsprosjekt.

GAMMELT HAVNEOMRÅDE: Tidligere var området en del av Københavns havnevesens område. Foto: By & Havn  Foto: Ole Malling 1

I og like utenfor et gammelt havneområde ved Øresund har Københavns kommune, havnevesenet og et konglomerat av private utbyggere etablert et 2.000 mål stort nærings- og boligområde.

35.000 skal bo i bydelen

Sjøen er fylt ut med masser, gammel industrimark er renovert, og når alt står helt ferdig vil 35.000 københavnere ha sin bopel på den kunstige øya – og 15.000 vil ha sitt arbeidssted der.

Og Tromsø vil sette sitt preg på et lite hjørne av herligheten.

En av gatene den nye prestisjebydelen er nemlig døpt etter Ishavsbyen.

NORD I KØBENHAVN: Den nye bydelen ligger like nord for Østerbro, ikke så langt fra Den Lille Havfrue. Foto: By & Havn  Foto: Ole Malling 1

«Tromsøgade»

Tromsøgade heter den cirka 450 meter lange snirklete veistumpen som strekker seg fra Helsinkigade fram til en av hovedveiene gjennom bydelen – en gate med det tungebrekkende navnet Kalkbrænderihavnsgade. Prøv å si det raskt fem ganger ...

Hele bydelen har marint tema, og de aller fleste gader og stræder er døpt etter marine forhold. Derfor er Tromsø et naturlig navnevalg, ifølge utbyggerne.

– Nordlig havneby

«Tromsø er en af Norges nordlige havnebyer, og navnet passer derfor godt til Nordhavns andre veje og pladser, der også er opkaldt efter store havnebyer», står det på Nordhavns hjemmesider.

Navnet har vært til høring hos politiske myndigheter i «Kongens By», men det kom ingen innsigelser fra Københavns Teknik- og Miljøudvalg som behandlet og vedtok saken.

Gatenavnet er derfor offisielt fra og med 15. januar – og gateskilter er nå i ferd med å settes opp.

Stor interesse

Nordhavn har vært møtt med stor interesse fra byplanleggere i hele verden. Tanken er nemlig at bydelen ikke skal etterlate seg et klimaavtrykk i det hele tatt.

Det skal være et sterkt bærekraftsfokus i alt fra bygningsmaterialer og energiløsninger, til transporter inn- og ut av bydelen og organisering av all annen type infrastruktur.

Et annet aspekt som har fanget omverdenens interesse er at man bruker inntekter fra tomtesalg til å finansiere andre større byutviklingsprosjekter.

Salg av mark i bydelen har eksempelvis vært med på å dekke kostnader for den nye metroen i København.

Byggingen av den nye bydelen er i full gang, men den beregnes ikke å stå ferdig før om tidligst 15 år – i 2035.