Inviterer til åpent møte om nye E8 i Ramfjord

Statens vegvesen og kommunen arrangerer åpent møte om nye E8 gjennom Ramfjord for å få innspill til planarbeidet.

VESTRE TRASÉ: Statens vegvesen planlegger byggingen av nye E8 på vestsiden av Ramfjord. Denne skissen viser den nye brua mellom Leirbakken og Hans Larsa-neset og veilinja videre sørover på vestsiden av Ramfjorden. Illustrasjon: Statens vegvesen 

nyheter

På møtet som finner sted mandag kveld på rådhuset stiller Statens vegvesens prosjektledelse og representanter fra Tromsø kommune.

De skal informere om status for prosjektet per nå og om veien videre.


Ny E8 langs vestre trasé sendes ut på høring

Statens vegvesen har nå sendt ut planforslag for ny E8 gjennom Ramfjorden på offentlig høring.


Byggestart om to år

Vegvesenet og kommunen skal sammen lage en detaljreguleringsplan for E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. I forbindelse med dette arbeidet inviteres grunneiere og andre interessenter til å komme med innspill og merknader.

PLANPROSESSEN I GANG: Statens vegvesen har startet planleggingen av ny E8 forbi Ramfjord. Vegen planlegges etter en korridor vest for tettstedet, med bru over Ramfjorden. Dagens trase på østsiden av Ramfjord er smal, har nedsatt fartsgrense og er ulykkesutsatt. 

Planlagt byggestart er 2021/2022.

– Vi tar sikte på å ha reguleringsplanen ferdig til offentlig høring i løpet av våren, slik at den kan vedtas rett over sommerferien, sier prosjektleder Jøran Heimdal i Statens vegvesen i en pressemelding.


Nye E8-undersøkelser i Ramfjord: – Fjerner usikkerheten rundt å bygge bru der

Vestre trasé av ny E8 i Ramfjord er planlagt å gå i bru over fjorden. Nå friskmelder Vegvesenet grunnen i Leirbakken.


Oppdaterer gammel plan

Ifølge varslet om oppstart av reguleringsplanarbeidet som ble sendt ut rett før jul, heter det at nye E8 skal gi bedre fremkommelighet og kortere og sikrere innfartsvei til Tromsø. I tillegg skal den gi bedre trafikksikkerhet og bomiljø langs dagens E8 gjennom Ramfjord.

PLANOMRÅDET: Kartet viser planområdet for veiprosjektet. 

Vestre trasé har vært planlagt tidligere, og det er planen fra 2011 som nå skal oppdateres.

– Vi har grunnlag fra før som gjør at vi sparer en del tid i denne fasen. Så skal vi jobbe effektivt for å være klare for bygging når Stortinget har gitt sin tilslutning, sier prosjektlederen.


Kuttlisten for å gjøre E8 billigere: Fjerner gatelys, planfrie kryss og 300 meter vei

Vestre trasé skal koste nærmere 1,9 milliarder kroner. For å oppnå den prisen har Statens vegvesen nå kuttet veitiltak til 150 millioner kroner.