Lav fangst av vill laks bekymrer: – Myndighetene må ta grep

103.000 villaks ble fanget i norske elver i 2019, viser nye tall fra SSB. Av disse ble 25% satt ut igjen.
nyheter

2019 var det det internasjonale villaksåret. Trass i den store interessen for laksen som sportsfiskeart og kulturbærer, viser fangstene i elvene liten grunn til optimisme, skriver næringsorganisasjoner i en pressemelding.

– Fjoråret var nesten like dårlig som det rekordlave 2018. Men i 2018 var det vanskelige fiskeforhold på grunn av varme og tørke. I år har også sjølaksefiskerne hatt dårlige fangster, og det har kort og godt vært få laks som kom tilbake fra havet, uttaler en bekymret generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.


Kommentaren

Turistfisket er et ran av kysten, velsignet av våre myndigheter

Kom gjerne hit til oss, men fisken må dere la være igjen når dere drar.


–Situasjonen er urovekkende og det er helt klart at myndighetene må ta grep for å sikre det høstbare overskuddet av villaks, understreker Evensen.

Havforskningsinstituttet har i mange år overvåket og beregnet dødeligheten på villaksungene som blir angrepet av lusa fra oppdrettsanleggene. Forskerne finner at opptil 80% av villaksen dør av luseskader noen steder, ifølge Norske Lakseelver.

Næringsorganisasjonen mener den uønskede arten pukkellaks utgjør en ny trussel, som også bekymrer forskerne mer i økende grad. Pukkellaksen er en stillehavsart som ble satt ut av russerne i nordområdene, og som har spredd seg som ild i tørt gress nedover Norge. I fjor ble det tatt ut hele 14 00 pukkellaks i elvene – mesteparten i nord.


Tromsø Høyre får sin tredje rådgiver i regjering:

Terentieff blir politisk rådgiver for fiskeriministeren

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen peker ut Vanja Terentieff som sin politiske rådgiver.