Politiet vil la være å bemanne stillinger for å spare penger

Politiet iverksetter allerede nå en rekke midlertidige tiltak for å spare penger.

POLITIMESTER Astrid Nilsen i Troms politidistrikt.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

iTromsø har tidligere omtalt at politiet innfører ekstraordinære tiltak for å spare penger.

Noen av tiltakene er beskrevet i et informasjonsbrev til kommunen. I inneværende budsjettår kommer politiet blant annet til å redusere anskaffelser og investeringer til et minimum.

Ifølge brevet, som er signert politimester Astrid Nilsen, kommer politiet til å «holde midlertidig ledighet i utvalgte stillinger».

– Vi tilstreber at disse tiltakene i så liten grad som mulig skal svekke vårt beredskapsnivå eller vår evne til å forebygge, etterforske og iretteføre straffbare handlinger i 2020, skriver Nilsen.

På lengre sikt utreder politiet antall lensmanns- og politistasjons-distrikt. Det presiseres at antallet tjenestesteder og plasseringene av kontorene ligger fast.

Politiet utsetter dog arbeidet med husleieavtaler i Harstad, på Finnsnes og på Storslett, som opprinnelig var planlagt første halvår 2020, til en beslutning er tatt.

– Vi har oversikt over hvilke tjenestesteder vi skal ha, men har ikke oversikt over fremtidig intern organisering, skriver Nilsen.

– Vi beklager at vi må utsette arbeidet med nye husleie-avtaler, som i noen tilfeller er kommet langt, fortsetter hun.

Avslutningsvis skriver Nilsen at det er vanskelig å si hvordan arbeidet og endringene vil påvirke tjenestene og samhandlingen mellom politiet og kommunen.