Vil teste ut elektriske leddbusser i byen

Fylkeskommunen får millionstøtte fra Miljødirektoratet for å testkjøre to ledd el-busser i byen.

LEDDBUSS: Denne leddbussen ble testet for to år siden, nå kan ledd el-buss bli uttestet. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

– Vi har behandlet søknaden og gir med dette et tilskudd på 7.460.000 kroner, skriver Miljødirektoratet i sitt vedtak.

Et av vilkårene for støtte er at bussene skal kjøre i ti år. Troms fylkeskommune har tidligere fått støtte til bruk av to elektriske busser på 12 meter, nå vil de prøve ut to 18-meters ledd el-busser til rutegående trafikk i Tromsø.


Nå tester de denne leddbussen på den «tyngste» ruten i Tromsø: – Kan være fremtidens buss

Tide og Troms fylkestrafikk vil se om leddbusser kan fungere på veiene i Tromsø.


– Overgang til el-busser er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp i transportsektoren. Ettersom dieselbussene i Tromsø bruker mer drivstoff grunnet kulde og topografi, har overgang til el-busser et stort potensial for reduksjon av klimagassutslipp på sikt, skriver Miljødirektoratet i sin vurdering.


Nesten alle passasjerene var fornøyde, men Nobina er usikre på om Tromsø er klar for disse bussene

Nå foreligger rapporten etter prøvekjøringen av leddbuss i vinter.


Direktoratet mener dette er et pilotprosjekt som vil gi nye erfaringer under arktiske forhold og utfordrende topografi.

Fylkeskommunen har frist til 1. mars med å godta tilsagnet om tilskudd.