Arbeiderpartiet avviser forslag om Nord-Norgebanen. SV tordner: – Et historisk svik

Det lå an til thriller om Nord-Norgebanen på Stortinget, men nå kan et forslag om å skinnelegge landsdelen bli skrinlagt.

FORBANNA: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier han aldri skal stole på Ap igjen, etter partiet denne uka varslet at de ikke vil støtte forslaget om å realisere Nord-Norgebanen. Her er Fylkesnes sammen med SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Martin Lægland  Foto: Martin Lægland

nyheter

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er i harnisk etter Arbeiderpartiet varsler at de ikke kommer til å støtte forslaget fra Per-Willy Amundsen (Frp) og Fylkesnes om å be regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran omtalte forslaget fra de to Troms-politikerne som useriøst, til NRK.

– Vi er for Nord-Norgebanen. Men kan ikke starte et prosjekt til over 100 milliarder uten en ordentlig utredning, sa Skjæran til statskanalen.

Senterpartiet annonserte denne uka i iTromsø at de støttet forslaget.

– Aldri tro på Ap igjen

Aps standpunkt vekker harme hos SVs nestleder, og stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes.

– Dette er et historisk svik fra Arbeiderpartiet som aldri vil bli glemt. Arbeiderpartiet er et fullstendig useriøst parti. Før valgkampen lovet de å bygge jernbane, men når forslaget kommer til behandling etter valget, så snur de. Dersom Skjæran snakker på vegne av partiet, er de ikke til å stole på.

SV-politikeren mener Ap har holdt velgerne for narr.

Debatt:

Jernbanedirektoratet tek framleis feil – me må bygge Nord-Noreg-banen!

Alle me som bur her er jo fullstendig klar over at dersom det ikkje faktisk blir satsa på ei forlenging og ei utbygging av ein moderne jernbane nordover, så vil me måtte gjera store og kostbare investeringar knytt til veg og anna infrastruktur.


– Her har de forsikret Nord-Norges befolkning før valget om at de vil bygge Nord-Norgebanen, men når det kommer til stykket er de ikke villig til å gjøre hva som kreves. Ap avslører seg nå for alle nordlendinger. Jeg kommer aldri til å tro på Aps lovnader igjen, sier Fylkesnes.

Arbeiderpartiet: – Vi ønsker å få realisert Nord-Norgebanen

Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet  Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran mener derimot at Ap fremdeles er for å bygge Nord-Norgebanen – men at forslaget fra representantene Fylkesnes og Amundsen er feil måte å gå fram. Han har heller ikke stor forståelse for reaksjonen til SV-nestlederen.

Nord-Norgebanen må bli 110 mrd. billigere for å være lønnsom

En oppdatert nytteverdi av Nord-Norgebanen viser at kostnadene må reduseres med 83 prosent før den er samfunnsøkonomisk lønnsom.


– Det er overraskende og trist at Torgeir velger å snakke slik, det er ikke den Torgeir jeg kjenner. Vi i Arbeiderpartiet mener det samme vi alltid har men

Frp- og SV-topper går sammen for Nord-Norgebanen

De to stortingsrepresentantene Per Willy Amundsen (Frp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) står bak et forslag til Stortinget som de fremmer sammen torsdag.

t. Derfor vi fremmet forslag i oktober, hvor vi ba om å få utredet Nord-Norgebanen i god tid før NTP skal behandles.

I forslaget fra oktober ba Ap om at det ble utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) om Nord-Norgebanen som skulle være klar i før neste rullering av Nasjonal transportplan (NTP) i 2021, slik at Stortinget kunne vurdere å ta inn banen.

– Vi har fremmet forslag på Stortinget i henhold til normal prosedyre. For alle store prosjekt over en viss størrelse, og det er i alle høysete grad Nord-Norgebanen, trenger man at det utarbeides en konseptvalgutredning, og vi kommer til å fortsette å følge det opp. Vi ønsker å få realisert Nord-Norgebanen. Men først må sikrer at vi vet hvordan den skal bygges, hvilke traseer den skal ligge på, at det gir klimaeffektene vi trenger, og ikke minst at vi kan finansiere den, sier han.

– Uaktuelt med «spaden i jorda»-forslag

Han mener forslaget fra Troms-politikerne har feil fremgangsmåte.

– Slik jeg oppfatter forslaget er det et «spaden i jorda»-forslag, og sånn går man ikke fram med noen prosjekt. Det er like uaktuelt å ta det steget uten utredning, som det ville vært å skrinlegge prosjektet uten god utredning. Det er Aps holdning, ser han

Ap-nestlederen maner nå til samarbeid i opposisjonen om en annen fremgangsmåte for å realisere Nord-Norgebanen.

– Vi i opposisjonen må vi finne fram til en måte å jobbe sammen om dette prosjektet. Jeg er veldig overrasket over Fylkesnes sin måte å agere på. Denne voldsomme hakkinga på hverandre tjener ingen. Jeg er helt sikker på at de sitter på Høyres hus og storkoser seg over dette, sier han.

Skjæran mener Fylkesnes tar feil når han sier at Ap ikke vil prioritere Nord-Norgebanen.

– Arbeiderpartiet går inn visjonært og optimistisk. Vi mener akkurat det samme nå, som vi gjorde i oktober da vi fremmet forslag om ei ordentlig utredning. Vi kommer ikke til å slutte å jobbe for Nord-Norgebanen, men kan ikke jobbe på måten det legges opp til. Jeg tror folk ser hva som foregår nå med tospannet Torgeir Knag Fylkesnes og Per-Willy Amundsen, og at det ikke er en seriøst og ordentlig måte å drive fram et prosjekt, sier Skjæran.


– Holdt for narr

Fylkesnes blir ikke betrygget av svarene til Skjæran.

– Det Arbeiderpartiet nå foreslår er videre utsettelser. Ap har hatt mulighet til å bli med på å støtte Nord-Norgebanen, men de har avslørt seg: De har aldri vært med, men har holdt oss for narr, sier SV-nestlederen.