Pilot på passasjerfly siktet etter å ha blåst rødt alkoholtest

Allerede første uken av et prosjekt med alkoholtesting av mannskap på passasjerfly, er en av mannskapet siktet etter å ha blåst over lovlige verdier, skriver politiet i en pressemelding.

Illustrasjonsfoto fra Tromsø lufthavn Langnes.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Ifølge politistasjonssjef Anita Hermandsen er det en styrmann som i helga avga en alkoholtest med for høye verdier.

– Det er snakk om en styrmann, altså én av to piloter på flyet, der en vanlig utåndingsprøve har vist for høye verdier, sier Hermandsen.

Grensen for piloter er den samme som for bilførere: 0,2 promille. Politistasjonssjefen ønsker imidlertid ikke å oppgi hvilken promille piloten hadde. Graden av promille er med å avgjøre hvordan politiet behandler saken videre. En lav promille kan gi henleggelse.

– Jeg ønsker ikke å spekulere hva utfallet blir i denne saken, sier Hermandsen.

Ifølge politistasjonssjefen er den siktede piloten styrmann i et norsk selskap.

– Hvilket selskap og hvor flyet var på vei ønsker jeg ikke å si noe om, sier Hermandsen.

Startet med tester i forrige uke

Prosjektet, som treffende nok har fått navnet "pilot", er et samarbeid mellom flere politidistrikt for å rusteste flybesetninger. Noe forsinket kom prosjektet på vingene i forrige uke. Det ga nesten umiddelbart resultat i den nevnte siktelsen.

– Vi ønsker at prosjektet skal ha en forebyggende effekt. Selv om vi fikk treff raskt, kan jeg ikke uttale meg om i hvilken grad dette er vanlig eller ikke blant piloter eller besetningsmedlemmer. Jeg håper det var ganske tilfeldig at vi fikk treff så tidlig, sier Hermandsen.

Politiet kan dermed ikke slå fast om ruspåvirket flymannskap er et stort problem i Tromsø.

– Jeg vet at det er drevet med en del kontroller på Gardermoen, men vi har ikke gjort det i Troms tidligere, utdyper Hermandsen.


Her er politiets pressemelding i sin helhet:

Denne måneden har det vært oppstart for et prøveprosjekt hvor Troms politidistrikt jevnlig skal utføre ruskontroller av besetningsmedlemmer om bord i fly.

Både Troms, Trøndelag og Vest-politidistrikt skal nå teste ut i hvilken grad rutiner og prosedyrer fungerer.

Skal innføres nasjonalt

Planen er at prøveprosjektet skal evalueres og innføres nasjonalt ved alle flyplasser i Norge.

Testperioden varer i første omgang fram til mai 2020.

– Rusmiddelkontroll av besetningsmedlemmer om bord i fly er viktig for flysikkerheten og tryggheten for enhver både i lufta og på bakken, sier stasjonssjef ved Tromsø politistasjon Anita Hermandsen.

Hun forteller at politiet i tiden fremover vil teste besetningsmedlemmer om bord i både passasjerfly, privatfly og cargofly.

– I Tromsø har vi tidligere ikke drevet slik kontroll, men rusmiddelkontroll på flyplasser er ikke vesentlig annerledes enn rusmiddelkontroll i trafikken på veiene.

Politidirektoratet har gitt tre politidistrikt i oppdrag å være pilot på bakgrunn av EU direktiv for besetningsmedlemmer om bord i fly, som gjelder i Norge fra august 2020.

Blåste over første uken

Allerede første uken av prosjektet i Tromsø ble et av mannskapet på et passasjerfly på Tromsø lufthavn siktet, etter å ha blåst til over lovlig verdi på alkometer.

Vedkommende ble tatt med til legevakt for blodprøve.

Det vises til luftfartslovens § 5–6 tredje ledd, som fastslår at besetningsmedlemmer som blir ilagt straff for å ha gjort tjeneste om bord i luftfartøy i ruspåvirket tilstand skal få tilbakekalt sertifikatet for minst ett år.

Dette gjelder også ved brudd på forbudet mot å innta rusmidler i seks timer etter endt tjeneste i § 6–12. Luftfartstilsynet vil etter varsel fra politiet om slike forhold utferdige vedtak etter denne bestemmelsen.

Ønsker å forebygge

Politiinspektør i seksjon for forebygging og etterretning i Politidirektoratet, Elin Lien, sier at politiets hovedstrategi er å forebygge.

– I lufthavner er ruskontroller av piloter, styrmenn og kabinpersonell et viktig forebyggende tiltak, som vi mener bidrar til økt sikkerhet i luftfarten. Sammen med flyselskapenes egne rutiner for å forebygge at ansatte møter beruset på jobb, gir tiltakene i sum et godt bidrag for å forebygge uønskede hendelser i luftfarten.

Hun sier også at endring i regelverk, utvider politiets tilgang til å foreta promille og rustester også av flygeledere og bakkepersonell.

– Dessverre viser forrige ukes sak ved Tromsø lufthavn, samt tidligere saker ved Oslo Lufthavn nødvendigheten av dette. Fra august i år vil det gjennomføres rus/promillekontroller på de fleste av landets lufthavner.