Skal gå med bøsse for å bekjempe problemene knyttet til tenåringsgraviditet: – Vi håper alle som har mulighet melder seg på

Årets humanitæraksjon for medisinstudentene er til inntekt for Redd Barna-prosjektet «seksuell og reproduktiv helse og rettigheter» (SRHR) i Malawi.

ENGASJERTE MEDISINSTUDENTER: Medisinstudentenes Humanitæraksjon arrangeres annethvert år. 29. februar er det bøssebæringsaksjon i Tromsø. Fra venstre: Sunniva Sæbø, Sofie Berget, Matilde Markussen  Foto: Even Thodesen

nyheter

Sofie Berget, innsamlingsansvarlig for lokallaget i Tromsø under årets aksjon, håper at mange melder seg på for å bære bøsse lørdag 29. februar. Da arrangeres Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) for 16. gang.

– Vi håper selvfølgelig at alle som har mulighet melder seg på, det hadde vært flott om folk kunne sette av to timer til innsamling for en god sak. Det er jo utrolig fint i Tromsø, så hvis været spiller på lag slik det ser ut som, kan det også bli en fin dag ute for dem som er med, sier Berget.


«Tiger» mista halen i ulykke – måtte hasteopereres på bamsesykehuset

Helsehjelp til tøybamser med knekte føtter og kosekatter uten haler skal bidra til økt fokus på årets utgave av Medisinstudentenes Humanitæraksjon.


Problematisk tenåringsgraviditet

Hensikten med Redd Barnas prosjekt er å legge til rette for at unge gravide og mødre i Malawi skal ha tilgang den hjelpen de har behov for. Ifølge Sunniva Sæbø, PR-ansvarlig, er det flere utfordringer knyttet til tenåringsgraviditet i landet.

– Tenåringsgraviditet er et stort problem, og det forekommer høy dødelighet blant unge gravide og barna deres. Det er mange komplikasjoner knyttet til fødsler og graviditet i landet, forteller Sæbø.

Mangel på helsetilbud

Berget legger til at tilstrekkelig helsetilbud er mangelvare i Malawi. Det er i tillegg dårlig tilgang på prevensjon, som bidrar til at problemet med tenåringsgraviditet øker, ifølge Berget.

Matilde Markussen, som også er PR-ansvarlig, sier at prosjektet skal bekjempe problemene i Malawi ved tilrettelegge for et bedre tilbud.

– Forebyggingen skal ha fokus på prevensjon, seksualundervisning og familieplanlegging. Gjennom dette skal man gi et bedre tilbud til dem det gjelder, forteller Markussen.


Klinisk medisinerhumor

Over-positive tromsøværinger får satt diagnosen av våre fremtidige fastleger og tannleger.


Har tro på giverviljen i Tromsø

MedHum har lokallag ved alle universitetene med medisinutdanning, og lokallagene velger stort sett selv hvordan de vil organisere seg. I Tromsø er ett av satsingsområdene denne aksjonen, noe studentene har tro på at kan bli en suksess.

– Jeg har inntrykk av at bøssbæringskulturen her er større enn den er i for eksempel Oslo. Vi har valgt å satse på bøssebæring fordi vi tror det er potensial for det her i Tromsø, sier Markussen.