Tromsø kommune: Om to uker er ikke lenger idrett kultur

Formannskapet vil 17. mars vedta at idrett ikke lenger skal regnes som kultur.

IKKE KULTUR? Håndball og andre idretter som per i dag hører inn under kulturavdelingen i kommunen skal nå overføres til avdelingen for bymiljø. Foto: Håkon Steinmo 

nyheter

Vel å merke når det kommer til organisering av de kommunale avdelingene.

Fram til nå har kommunens idrettsavdeling vært organisert som en del av kultursektoren, men det skal det nå bli en endring på.

– Idrett vil bli overført til avdeling for bymiljø, sier avdelingsdirektør Mette Mohåg til iTromsø.

Mer effektiv drift

Det er flere grunner til at så skjer, sier hun videre.


Kommunen ble refset av revisjonsselskap – nå slår de tilbake

Kommunen bestrider en rekke av Komrev Nords beskrivelser og konklusjoner, men erkjenner at budsjettet for oppfølgingstjenesten ikke var realistisk i 2019.


– Spesielt når det kommer til drift av kommunale idrettsanlegg, vil dette bidra til en mer effektiv drift, sier Mohåg.

Hun peker på eksempelvis eiendomsavdelingen, park- og veiavdelingen, samt driftsseksjonen på bydrift som naturlige kontaktpunkt for de driftsansvarlige for idrettshallene.

AVDELINGSDIREKTØR: Mette Mohåg sier at det ikke vil ha noen negative konsekvenser for idretten at sektoren havner under samme paraply som eksempelvis brøyting av veier og vedlikehold av kommunale bygg. Foto: Christer Pedersen 

– Nå samler vi alt dette på én avdeling, sier Mohåg.

Vil ikke ha svekkelse

Nestleder i Idrettsrådet, Odd Harald Eriksen, sier at rådet ikke har hatt sterke innsigelser mot organisasjonsendringen.

– Kommunen må jo kunne organisere seg som man selv ønsker, det vi er opptatt av er at tilbudet til idretten ikke blir forringet, sier Eriksen til iTromsø.


Politikerne fjernet piggdekkgebyr fra tiltaksplan for renere luft – nå må det kanskje settes tilbake igjen

Miljødirektoratet mener at kommunens plan for å redusere svevestøv i lufta ikke vil fungere uten piggdekkgebyret.


Han sier at vedlikehold av idrettsanlegg i Tromsø er blitt holdt på sparebluss de siste årene. En organisasjonsendring internt i kommunen må ikke føre til ytterligere etterslep.

– Vi vil følge med på utviklingen, og vi har tett kontakt og dialog med kommunen fortløpende, sier nestlederen.

VIL FØLGE UTVIKLINGEN: Nestleder i det kommunale Idrettsrådet, Odd Harald Eriksen, sier at rådet forutsetter at idrettens kår ikke blir dårligere som følge av omorganiseringen i kommunen. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

Ønsker egen idrettsavdeling

Eriksen viser til at mange større kommuner har egne idrettsavdelinger som er frittstående. Han mener at Tromsø er stor nok til å ha en slik avdeling.

– En slik avdeling vil kunne fronte idretten og idrettens behov på en god måte, sier han.


Ny nasjonal oversikt:

Disse barnehagene scorer høyest og lavest i Tromsø

Sjekk resultatet av den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager.


Mette Mohåg forsikrer at det ikke vil bli noen budsjettmessige eller økonomiske negative konsekvenser for idrettssektoren i kommunen. I hvert fall ikke som følge av omorganiseringen.

– Idretten vil ha egne økonomiske rammetilskudd, og vil ikke bli en del av budsjettet til andre avdelinger på avdelingen for bymiljø, sier hun.

Skal også til park- og friluft

– Det vil med andre ord ikke bli slik at barneidrett må betale for brøyting?

– Nei, slik skal det ikke bli. Idretten vil fortsatt ha en tydelig plass i kommunen, sier Mohåg.

Hun viser til at det forvaltnings- og planmessige idrettsarbeidet ikke vil bli underlagt bydrift.

– Disse funksjonene vil bli samlet på park- og friluftsavdelingen, noe som vil være mer naturlig, sier hun.

Leder i kultur-, idretts- og friluftsutvalget, Arbeiderpartiets Jarle Heitmann, forteller at omorganiseringen er ment å gjøre situasjonen for idretten bedre.

– Vi tror at en samorganisering med bymiljø vil føre til at idretten faktisk får bedre kår enn i dag, sier han.

Naturlig tilhørighet

Å være en del av det faglige miljøet for bydrift vil være positivt, ifølge Heitmann.

FORSIKTIG POSITIV: Leder i kultur-, idretts- og friluftsutvalget, Jarle Heitmann fra Arbeiderpartiet, sier at idretten «kommer hjem» når man organiseres sammen med bymiljøavdelingen. Foto: Christer Pedersen 

– Veldig mye av det idretten jobber med handler om drift, vedlikehold og utvikling av idrettsanlegg. Det er de bymiljøavdelingen som har hånd om, sier han.

– Det blir som å komme hjem?

– Ja, det stemmer. Det er langt mer naturlig at idretten organiseres sammen med bymiljø, sier Heitmann.

Dog er det viktig at ikke idretten «forsvinner» i gigantavdelingen bymiljø.

– Det vil være viktig å opprettholde skille mellom budsjettene slik at ikke barneidrett blir satt opp mot andre formål, sier Heitmann.