Gir over halv million i tilskudd til barn og unge i distriktet

Av elleve søknader om tilskudd i 2020 legger kommunen opp til å innvilge syv av søknadene.

FÅR 50.000: Kaldfjord skole søker tilskudd til å arrangere Onsdagsaktiviteten som er et aktivitetstilbud for barn 1 – 5. klasse. Søknaden innvilges med 50.000 kroner.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Tromsø kommunes ramme for driftstilskudd til fritidsklubber er på 500.000, men kommunen tar ytterligere 70.000 kroner fra frivilligmillionen for å utbetale totalt 570.000 kroner.

I saken som skal behandles i Kultur, idretts- og friluftsutvalget på onsdag understrekes det at det er kommet inn mange gode søknader som vil gi et «sårt tiltrengt og viktig tilbud til barn og unge utenfor bykjernen».

Prioriterer syv utvalgte områder

Administrasjonen skriver videre at alle som får tilskudd driver arbeidet på frivillig basis og legger ned en betydelig innsats for kommunens barn og unge.

Siden det er kommet inn søknader som overstiger rammen på en halv million har kommunen lagt seg tett på tilskuddsordningens formål. Derfor er det valgt å ikke innvilge søknader tilknyttet leie av lokaler og har i tillegg skåret ned innvilget beløp med mellom 10–25 prosent i flere av søknadene.

Derfor har kommunen valgt å prioritere å legge til rette for fritidstilbud for barn og unge i syv ulike områder som helt eller i stor grad mangler tilbud til barn og unge.


Disse får tilskudd fra kommunen

Åtte prosjekter har fått innvilget kultur- og idrettstilskudd fra kommunen.


Disse får tilskudd

 • Kaldfjord skole søker tilskudd til å arrangere Onsdagsaktiviteten som er et aktivitetstilbud for barn 1 – 5. klasse. Søknaden innvilges med 50.000 kroner.

 • Lakselvbukt FAU søker tilskudd til å arrangere fritidsklubb for barn og unge. for barn og unge mellom 6–18 år. Søknaden innvilges med 50.000.

 • Brensholmen fritidsklubb søker tilskudd til å drifte ulike fritidsaktiviteter for barn og ungdom i området. Søknaden innvilges med 130.000 kroner.
 • Aktivitetsgruppa for Skulsfjord/Lyfjord søker tilskudd for å lage aktivitet for barn og unge i alderen 0–18 år, med fokus på blant annet turn, sykurs og sikkerhetskurs. Søknaden innvilges med 100.000 kroner.
 • Ramfjord barne- og ungdomsklubb søker tilskudd til å drifte barne- og ungdomsklubb, samt noen fellesarrangementer i løpet av året. Søknaden innvilges med 155.000 kroner.
 • Trondjord skole søker tilskudd til å drifte fritidsklubben på Trondjord skole. Søknaden innvilges med 25.000 kroner.
 • Breivikeidet barne- og ungdomsklubb søker tilskudd til å arrangere aktiviteter for barn og ungdom, samt aktiviteter og utflukter. Aldersgruppe 0–18 år. Søknaden innvilges med 50.000 kroner.

Disse får ikke tilskudd

 • Dancelab Dansens Hus har søkt om 104.000 kroner til å skape bærekraftige dansemiljøer i regioner med lav befolkningstetthet og kulturelle muligheter. Søknaden avslås da flere kommuner utenfor Tromsø kommune inngår i søknaden.
 • FAU Ramfjord har søkt om 30.000 kroner til innkjøp av utvendig bordtennisbord. Søknaden avslås da det utelukkende søkes om midler til utstyr.
 • Henrikvik har søkt om 53.000 kroner til å kjøpe inn og få satt opp benker, sitteplasser og noen apparater for å skape et godt utemiljø både for voksne og barn. Søknaden avslås da det utelukkende søkes om midler til utstyr.
 • Framsyn 4h har søkt om 20.000 kroner til å kjøpe inn skiutstyr og annet friluftsutstyr for gratisutlån til barn, unge og voksne. Søknaden avslås da det utelukkende søkes om midler til utstyr.