Har barnet ditt astma, språkvansker eller en annen diagnose? Dette kan dere ha rett på

Trenger barnet ditt mer oppfølging eller pleie enn andre barn på dets alder? Da kan dere ha krav på blant annet hjelpestønad, flere «sykt barn–dager», avlastning og støttekontakt.

HJELPEORDNINGER: Noen barn med diagnoser eller funksjonshemninger blir fanget opp raskt. For andre kan det gå flere år før man oppsøker eller finner hjelp.  Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

nyheter

Noen barn med diagnoser eller funksjonshemninger blir fanget opp raskt. For andre kan det gå flere år før man oppsøker eller finner hjelp. I havet av støtteordninger og stoler, kan det hende at du som forelder sitter trygt midt imellom og ikke vet at ditt barn muligens kan kvalifisere til både hjelpestønad og avlastning.