Bussene og hurtigbåter reduserer passasjerkapasitet for å hindre smitte

Men grunnet drastisk reduksjon i reisende frykter ikke fylkestrafikksjef Kurt Bones at restreksjonene vil få store konsekvener for de som reiser kollekivt.

NYE TILTAK: Nøyere vask, slutt på kontantbetaling og begrenset kapasitet er noen av tiltakene fylkestrafikken allerede har iverksatt.  

nyheter

Økt renhold, stopp for kontant betaling og redusert passasjerkapasitet. Det er noen av tiltakene som iverksettes for buss og hurtigbåter i fylke.


Janike (44) meldte seg som frivillig: – Det var redde passasjerer i flyet. Noen var fulle, andre gråt. De fleste nektet å gå av

Ingeniør i GIS ved geodatakontoret til kommunen, Janike Marlen Rype (44), meldte seg som frivillig da tre fly landet på Langnes torsdag. Der opplevde hun gråtende passasjerer som nektet å gå av flyet.


– Vi innfører passasjerbegrensninger, og stenger dørene foran på bussen, samt de to fremste seteradene, slik at passasjerene ikke kommer i nærheten av sjåfør. Ett av tiltakene er at vi fra mandag slutter med kontakt betaling på buss og hurtigbåt. Det er for å forhindre smitte og beskytte sjåførene, sier Kurt Bones. Han er daglig leder i Troms fylkestrafikk.

Prioriterer pasientreiser

Bussene i Tromsø tar heretter kun halv kapasitet, mens hurtigbåten mellom Tromsø og Harstad til vanlig har kapasitet på 290 passasjerer – den reduseres nå til kun hundre.


Enorm pågang på kommunens koronatelefon – dobler kapasiteten

I går opprettet Tromsø kommune en egen koronatelefon folk kunne ringe med spørsmål om koronasmitte, om testing og om karantene. Pågangen var større en de hadde kapasitet til, så nå utvides tjenesten.


– Vi vil prioritere pasientreiser, og muligheten til å forhåndsbestille billetter blir også stengt.

Bones forteller at de også vil gjøre vurderinger for smittebegrensende tiltak for reisende som står i kø i påvente av å gå på hurtigbåtene.

Bones forteller at de allerede merker en drastisk nedgang i bruk av kollektivtransport, både buss og båt.

TILTAK: Kurt Bones i Troms fylkestrafikk forteller at de igangsetter tiltak for å begrense smitte.  Foto: Tom Benjaminsen

– Men vi opprettholder tilbudet, slik at folk som må reise og skal på jobb kommer seg både til arbeid og hjem igjen, sier Bones.

Planlegger for økt sykefravær

Bones forteller at de forbereder seg på en økning i sykefraværet, ved eventuell smitte eller karantene av ansatte.

– I Tromsø må vi se på hvilke avganger vi kan ta ut, og da er det særlig i rushtiden det er hyppige avganger som kan bli redusert.


Foreldre avgjør selv om de har samfunnskritiske yrker:

38 av 8000 elever er på skolen i dag

Fredag er alle skoler og barnehager stengt, men regjeringen gjør unntak for visse kritiske yrkesgrupper. Foreløpig overlater kommunen det til foreldre selv å vurdere om deres yrke har en kritisk samfunnsfunksjon.


Renholdet på både buss og båt er økt som følge av pandemien.

– På bussene vaskes berøringsflater ekstra nøye, mens hurtigbåten mellom Tromsø og Harstad vaskes ned med sprit hver gang den kommer til begge endestasjonene.

Foreløpig er det ingen ansatte knyttet til Troms fylkestrafikk eller deres operatører som er satt i karantene, opplyser Bones.

En samlet oversikt over tiltak:

Tiltak for Buss:

  • På alle busslinjer reduserer vi kapasitet på antall reisende til 50 prosent.
  • På bussene stenger vi fremste dør og de to forreste seterekkene på bybuss.
  • Mobilletter skal ikke fremvises til sjåfør på buss ved påstigning.

Tiltak for Ferge:

  • På ferger skal de reisende bli sittende i kjøretøyet på alle overfarter. De som ikke reiser i bil eller buss bes holde avstand til andre passasjerer ved bruk av salong. Det vil vurderes fortløpende hvor mange antall kjøretøy som slippes om bord.

Tiltak for Hurtigbåt:

  • Vi reduserer antall passasjerer om bord på hurtigbåten mellom Tromsø – Finnsnes – Harstad til maksimalt 100 reisende pr. avgang. Det vil ikke lenger være anledning til å benytte seg av vår plassgaranti for å reservere plass. Pasientreiser prioriteres, ta kontakt med mannskap.
  • Alle andre hurtigbåtlinjer reduserer vi kapasitet på antall reisende til 50 prosent.