Regjeringen vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser

Regjeringen foreslår å opprette en ordning hvor staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen på grunn av virusutbruddet og smitteverntiltak.

FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner (H).  Foto: Vidar Ruud

nyheter

I en pressemelding fredag morgen melder regjeringen at de foreslår en kompensasjonsordning på 10-20 milliarder kroner per måned. Beløpet vil avhenge av hvor mange bedrifter som benytter seg av den.

– Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i pressemeldingen.


KS tror kommunene kan tape 20 milliarder på koronapandemien

Kommunene og fylkeskommunene må få kompensasjon for de store inntektstapene og ekstrautgiftene som koronapandemien fører til, mener KS.


Skal være klar om kort tid

Det arbeides sammen med Finans Norge med en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en sentral digital portal. Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata. Det vil bidra til at ordningen kan iverksettes raskt og at pengene blir utbetalt så snart som mulig.

– Norsk næringsliv står i sin tøffeste kamp noensinne, og fremtiden er veldig usikker. Derfor har vi satt i gang en rekke strakstiltak som skal bidra til å redde bedriftene og arbeidsplassene. Ikke alle bedrifter og virksomheter har blitt fanget opp av de krisepakkene vi har lagt fram, derfor jobber vi med videre tiltak. Kompensasjonsordningen skal være med på å hindre at levedyktige bedrifter må legges ned, sier næringsminister Iselin Nybø (V).


FHI mente åpning av skoler og barnehager burde vurderes – regjeringen fortsatte stengingen

Dagen før koronatiltakene ble videreført til over påske rådet Folkehelseinstituttet (FHI) om å snarlig vurdere gjenåpning av skoler og barnehager.


Ordningen blir utformet i tett samarbeid med både næringslivsorganisasjonene og banknæringen, gjennom Finans Norge. Det gjenstår fortsatt å få på plass avgrensning og regelverk for ordningen, men dette vil være klart om kort tid. Regjeringen vil komme tilbake med detaljene om en uke. Målet er at løsningen skal være operativ så snart som mulig.