Så mange hytter er det i Tromsø og nærliggende kommuner

I Vinje i Telemark er det 3.000 flere hytter enn boliger. Slike tall finnes ikke i Tromsø-området, men Karlsøy har så mange som 663 hytter og 1.350 boliger.

HYTTELIV: Dette bildet er tatt på Grønnliskaret på Ringvassøya.  Foto: Rune Kufaas/Skaret Fjellpark

nyheter

Regjeringen har innført et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune for ikke å skape overbelastning på helsetjenestene i hyttekommuner.


Politiet sjekker hytter og naust som forebyggende tiltak

Politiet på Os i Bjørnafjorden sjekker hytter og naust for å påse at tyver eller andre ikke utnytter situasjonen under koronautbruddet.


Det samme forbudet gjelder imidlertid ikke for campingvogner, bobiler og fritidsbåter. Slike forbud er opp til kommunen selv å innføre. Nylig fattet Storfjord kommune et vedtak om at de mange campingplassene må holde stengt inntil regjeringen trekker tilbake hytteforbudet.


Storfjord forbyr bruk av kommunens campingplasser: – Flere vil gjøre det samme som oss

Ordfører Geir Varvik (H) synes det er rart at regjeringen har innført hytteforbud, men ikke samtidig forbyr bruk av campingplasser.


Hytteforbudet gjelder kun dem som har hytter i andre kommuner enn den de selv bor i, noe som har ført til at mange søker om flytting til fritidsboligen før påskeferien. Tromsø har mange omkringliggende kommuner med hytter, men mange har også hytter i Tromsø kommune.

1.830 fritidsboliger i Tromsø

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har publisert en oversikt over antall fritidsboliger i alle norske kommuner. Tall fra 2019 viser at 45 kommuner har flere hytter enn boliger. Vinje i Telemark topper lista med 3.000 flere hytter enn boliger.

I Tromsø er det 1.830 fritidsboliger og 38.929 boliger. Her er en oversikt over flere nærliggende kommuner:

  • Karlsøy: 663 hytter og 1.350 boliger.
  • Skjervøy: 278 hytter og 1.472 boliger.
  • Lyngen: 388 hytter og 1.657 boliger.
  • Storfjord: 318 hytter og 966 boliger.
  • Balsfjord: 1.163 hytter og 3.115 boliger.
  • Målselv: 972 hytter og 4.355 boliger.
  • Lenvik: 844 hytter og 5.702 boliger.
  • Berg: 248 hytter og 578 boliger.