Fylket lanserer egen koronapakke rettet mot det lokale næringslivet

Fylkesrådet i Troms og Finnmark lanserte tirsdag en egen, regional krisepakke for å støtte regionalt næringsliv nå i korona-krisen.

FYLKET MED EGEN KORONA-PAKKE: Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo lanserte en regional krisepakke tirsdag.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Det melder fylkesrådet i en pressemelding.

Tiltakene er ment å være det første av flere, og ifølge fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo er det nødvendig for fylket å sette inn støttetiltak nå.

– Vi tar innover oss at dette er en krise som både tar liv og ødelegger næringslivet. Da må vi handle nå og ikke la formalia som ikke er absolutt nødvendig forsinke oss. Dette må skje raskt, skriver Mo.

Samordner ressursene i fylket

De lokale og regionale tiltakene som skal settes i verks er disse:

– Regionalt partnerskap er etablert i Troms og Finnmark, et samordningsforum for Sametinget, NHO, LO, NAV, Innovasjon Norge og fylkesmannen. Dette for å utveksle informasjon og komme med innspill på løsninger til de ulike aktørene.


TV 2: Seks milliarder ekstra til helseforetakene

Helseforetakene får 6 milliarder kroner ekstra for å dekke ekstra utgifter i forbindelse med virusutbruddet i Norge, etter det TV 2 erfarer.


– 40 ekstra millioner til næringsutvikling i Troms og Finnmark med innretning mot eksisterende næringer som særlig har utfordringer i denne tiden.

– Reduserte krav til låne- og tilskuddsmottakere innenfor næring. Videre gis inntil seks måneders utsettelse på låneterminer med forfall i perioden første mars til første september.

Fremskynder oppussing av egne bygg

– Vedlikeholdsprosjekter i egen regi på egne bygg som har renoveringsbehov og som vil kunne gi oppdrag til lokale tilbydere.


Kommunene får milliarder i krisehjelp

Et flertall av partiene på Stortinget skal være klare til å gi norske kommuner flere milliarder kroner ekstra til å betale sine koronautgifter.


– Fylkeskommunen vil ikke kreve tilbake tilskuddsmidler som er planlagt brukt til aktiviteter, prosjekter og arrangementer som ikke vil la seg gjennomføre grunnet koronassituasjonen.

– Tiltak for å bedre lærlingenes situasjon

– Ta inn flere lærekandidater i Troms og Finnmark fylkeskommune

– Inntil 500 000 kroner til økt kjøp av annonser i lokale aviser i Troms og Finnmark


Massiv pakke skal dempe koronakrisen

Stortinget jekker opp regjeringens krisepakke med et tosifret milliardbeløp. Målet er å sikre de kommunale tjenestene og bidra til økt aktivitet etter krisen.


Etterlyser statlig og sentral hjelp

Ifølge Bjørn-Inge Mo er har fylkesrådet brukt de siste to ukene til å finne målrettede tiltak som vil hjelpe bedrifter og organisasjoner over kneika.

– Pakken vår inneholder både store og små tiltak. Fra innspill på samferdselsprosjekter i 100-millionersklassen til det å øke på med kjøp av annonser for å bidra til at mediene i regionen. Vi ser på alt og vi forventer også at sentrale myndigheter er på banen kontinuerlig, sier fylkesrådslederen.

Han etterlyser at statlige og sentrale myndigheter satser tungt i regionen for å hjelpe til med å holde hjulene i gang. Blant annet krever han at staten setter i gang byggingen av ny E8 inn mot Tromsø, og at man – temporært – dropper kravene til anbudsrunder når det gjelder offentlige anskaffelser.

Vil ha satsing på infrastruktur

For anskaffelser i offentlig regi ønsker Mo at terskelen for når det må gjennomføres anbudsrunder heves fra én til ti millioner kroner slik at lokale og regionale myndigheter skal kunne styre oppdragsstrømmen inn mot lokalt og regionalt næringsliv.

Fylkesrådslederen ønsker også en ekstra satsing på opprusting av fylkesveier, fiskerihavner - og etterlyser også en øremerket investeringspakke direkte rettet mot tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark.