1,3 millioner kroner til friluftslivet i fylket

Friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms får dele på til sammen 1,3 millioner kroner fra fylkesrådet.

KLOPPING: Ishavskysten friluftsråd - som her driver med klopping på Buren - får 215.000 kroner i driftsstøtte fra fylkeskommunen..  Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin

nyheter

Pengene er gitt som driftstilskudd til de fem friluftsrådene i Tromsø og Finnmark, samt til sammenslutningen Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Troms. Hver av organisasjonene får 215.000 kroner.

Ifølge fylkesråd forplan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto, spiller friluftsrådene og FNF en viktig rolle.


Inviterer barn, unge og voksne til å telle turer rundt Tromsø

TellTur heter Ishavskysten friluftsråd lavterskel-konkurranse for turglade. Med hjelp av en app på telefonen kan turgåere i alle aldre delta i jakten på turmål.


– Friluftsrådene og FNF er gode ambassadører for friluftslivs- og folkehelsearbeidet i Troms og Finnmark. De er dyktige samarbeidspartnere og viktige bindeledd mellom kommunene, frivillige organisasjoner og fylkeskommunen, sier hun i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Tromsø kommune er medeier i Ishavskysten friluftsråd som får 215.000 kroner i driftstilskudd.

FYLKESRÅD: Anne Toril Eriksen Balto, fylkesråd for plan, næring og kultur, gir friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms til sammen 1,3 mill. kroner i driftsstøtte.  Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Friluftsrådet jobber blant annet med å tilrettelegge friluftsaktiviteter for barn, eldre og funksjonshemmede, gjennomføre friluftsskole, kartlegging av turstier og andre friluftsfremmende tiltak og aktiviteter.


Kim Harry gikk 110 km for å kartlegge turløyper med GPS. Så ble alt slettet: – Det var bare å starte på nytt

Kim Harry Hansen gikk med sporing for å registrere de nye turstiene i Lakselvbukt. Etterpå skulle han gi dataene til Ishavskysten friluftsråd. Men så gikk det galt.


Fylkesråden sier i pressemeldingen at arbeidet som blir lagt ned av friluftsrådene og FNF har stor nytteverdi.

– Hele tiltakskjeden i friluftslivet, fra sikring til aktivitet, løftes av friluftsrådene og FNF. De er engasjerte og kompetente drivkrefter som legger grunnlaget for et rikt friluftslivstilbud for hele befolkningen. Resultatet er økt bolyst, folkehelse og verdiskapning, sier hun.