Fortsatt økning i antall permitterte

72 flere har søkt om dagpenger i Troms og Finnmark på grunn av permittering siste uke. 30 av disse i Tromsø.

PERMITTERT: Tallet på arbeidstakere som blir permittert øker stadig.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Den ferskeste statistikken fra NAV viser at det fortsatt er flere som blir permittert og som dermed søker om dagpenger.

Totalt har 5143 arbeidstakere i landsdelens største by søkt om dagpenger. Totalt i Troms og Finnmark er dette tallet 13.149 mennesker. Det utgjør 10,1 prosent av arbeidsstyrken.

Uken med det største antall søknader om dagpenger som NAV mottok var i uke 12, fra 16.–22. mars. Da kom det inn hele 2973 dagpengesøknader bare i Tromsø.

Før koronakrisen slo inn var arbeidsledigheten i nord på 2,4 prosent. Og det er hotell- og restaurantnæringen som har fått den hardeste trøkken, med nesten 60 prosent av de ansatte permittert.


Dette er de dystre ledighetstallene

Nesten 60 prosent av de ansatte i hotellnæringa i Tromsø er permittert. Ingen i det offentlige. Her er hele listen:


Rammer flere menn

NAVs oversikt viser også at det er flere menn enn kvinner som har søkt dagpenger. 10,3 prosent menn og 8,3 prosent kvinner har ifølge statistikken blitt rammet av permitteringer.

Samtidig har de mange permitteringene gått hardest ut over de unge arbeidstakerne, med 40 prosent av de ledige i Troms og Finnmark som er under 30. år.


Marta (23) er del av dyster statistikk: Koronakrisen rammer unge i nord hardest

40 prosent av de som er permittert i Troms og Finnmark er under 30 år. - Vi har mange ufaglærte, forklarer NAV-direktør Grethe Kristoffersen.


Totalt har NAV på landsbasis mottatt 112 500 søknader om forskudd. 93 200 søknader er innvilget. Avslag er begrunnet enten i at søkeren ikke har levert søknad om dagpenger i forkant (12 100 søknader) eller at inntektsgrunnlaget er for lavt (7 300 søknader).

Samlet beløp det er søkt og innvilget forskudd på er totalt 1 403 millioner kroner. 92 700 godkjente søknader for totalt 1 396 millioner kroner er utbetalt eller satt til utbetaling