Gode og dårlige nyheter om arbeidsledigheten i Troms og Finnmark

Ifølge tall fra Nav gikk antall helt arbeidsledige i Troms og Finnmark ned i april, mens antall delvis ledige økte. Situasjonen er spesielt krevende for yngre ledige.

NAV: Fylkesdirektør Grete Kristoffersen sier at de håper at arbeidsmarkedet skal styrke seg i tiden framover.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

I mars lå antall helt ledige i fylket på 12.604 personer. Ifølge en pressemelding fra NAV, gikk denne andelen ned i løpet av forrige måned.

– Ved utgangen av april er 11.287 personer registrert som helt ledige i Troms og Finnmark. Andelen helt ledige er nå 8.6 prosent i fylket, i de største byene i fylket er ledigheten fortsatt noe høyere, står det i pressemeldingen.


Nav: Ledighetstoppen kan være passert

421.000 personer var ved utgangen av april registrert som arbeidssøkere hos Nav. Men nå ser det ut til at ledighetstoppen er passert.


Reduksjon av antall helt ledige

I Tromsø er antall helt ledige 9,7 prosent. Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn arbeidsledigheten på landsbasis, som ligger på 9,6 prosent.

Slik er situasjonen i noen andre store kommuner i fylket:

  • Harstad: 9,0 prosent
  • Alta: 10,3 prosent
  • Sør-Varanger: 10,5 prosent

Det ble også målt høy ledighet i to mindre kommuner. Disse var Gamvik og Nordkapp.

Antallet helt ledige er desidert høyest innen reiseliv og transport, med hele 2431 helt ledige. Begge disse yrkesgruppene har blitt hardt rammet av korona-pandemien.


SSB-prognose: Vi kan vente oss flere år med rekordlav lønnsvekst

Norsk økonomi har aldri opplevd en bråstopp som kan måle seg med koronakrisen, ifølge SSB. Vi kan vente rekordlav lønnsvekst og høy arbeidsledighet i flere år.


Må sees i sammenheng

– Det er altfor tidlig å si noe om når ledigheten vil være tilbake til normalen i vårt fylke. Den reduksjonen vi ser i antallet definert som helt ledige, har en tilsvarende økning av delvis ledige. Dette må ses i sammenheng med at de fleste ledige har begynt å sende meldekort, dermed får Nav inn mer detaljerte opplysninger om hvem som har jobbet noe og dermed skal klassifiseres som delvis ledige, sier fylkesdirektør for Nav Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen i pressemeldingen.

I mars var det 4.138 delvis ledige i fylket. Ved utgangen av april hadde dette tallet steget til 5.535, noe som representerer en økning på 1.397 ledige.


Sylvi får beholde pengene: – Det er ikke bestandig Nav har skylda likevel

Sylvi Jørgensen trodde Nav hadde utbetalt 200.000 kroner ved en feil, nå viser det seg at pengene faktisk er hennes.


Positive tendenser

Videre understreker Kristoffersen at det fra Navs side er positivt at de per nå ikke ser en ytterligere økning i ledigheten i Troms og Finnmark, og at det er positive tendenser i et arbeidsmarked som nå er i ferd med å komme gradvis på fote igjen.

– Håpet er at arbeidsmarkedet skal styrke seg i ukene og månedene fremover. Dette gjelder både for de helt unge, men også for gruppen voksne over 50 år som er permitterte.


Nav jobber på spreng med søknader om dagpenger

410.000 personer har søkt om dagpenger fra Nav, som jobber på spreng med å få håndtert søknadsbunkene. De venter å være à jour i løpet av juli.


De unge sliter

Unge mennesker utgjør en stor andel av de arbeidsledige i fylket. Slik situasjonen er i dag, befinner 4.300 unge under 30 år seg i gruppen helt ledige. Dette utgjør 38 prosent av de helt ledige.

I pressemeldingen vil Kristoffersen minne om at det er mulig å ta utdanning samtidig som en mottar dagpenger, noe som kan være spesielt viktig for unge ledige. I tillegg minnes det om at de som ikke har fått behandlet sin søknad om dagpenger har mulighet til å søke om forskudd for mai måned dersom man har behov for det.

– Ungdom er en svært viktig hovedsatsing for oss i Nav Troms og Finnmark, og vi jobber målrettet med tiltak inn mot ledige under 30 år for å sikre at de kommer raskt tilbake til sin gamle jobb, ny jobb eller over i et utdanningsløp. Vi vil oppfordre arbeidsgivere til i enda større grad å bruke de lokale Nav-kontorene ved bemanningsbehov. Mange av våre permitterte unge både kan og vil jobbe, og mange er også innstilte på å ta midlertidige jobber, sier Kristoffersen.

Ved utgangen av april lå antall helt ledige i Tromsø kommune på 4.263. Antall delvis ledige var 1.793.