Forsvaret vil ha flere små leverandører: – Vi må bli flinkere til å bruke de lokale

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil at flere små leverandører kan få avtale med Forsvaret. - Dette betyr mye for lokalsamfunnene, sier regiondirektør i NHO Arktis Målfrid Baik.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), her under et besøk på Rena Leir. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix  Foto: Terje Pedersen

nyheter

Det var på et nettmøte mellom forsvarsministeren, Forsvarets logistikkorganisasjon og NHO torsdag at det å avgrense kontrakter geografisk ble trukket fram som et tiltak for å sikre at lokale leverandører kommer i betraktning når Forsvaret skal kjøpe varer og tjenester.

– Vi har avgrenset kontrakter geografisk både på Evenes og Ørlandet, og Forsvaret må bli flinkere til å utnytte lokale leverandører der Forsvaret er til stede, sa Bakke-Jensen på nettmøtet som kom i stand etter initiativ fra NHO Arktis.

Forsvarsministeren oppfordret leverandører til å delta i konkurranser og å utfordre Forsvaret på nye løsninger.

– Men det er viktig å ha tålmodighet, sier han.

Stor betydning

Små bedrifters utfordring med å kunne konkurrere med Forsvaret har i en årrekke vært et tema. Store, sentrale innkjøpsavtaler har mer enn en gang vært til hinder for at mindre, lokale bedrifter har kommet i betraktning. Det har ført til kritikk fra mange lokalsamfunn, som har følt at de ikke fikk tilstrekkelig igjen for å legge til rette for militær aktivitet.

Dette har ført til at Forsvaret og næringslivet i Lakselv har etablert et tett samarbeid i forbindelse med gjenoppbyggingen av Forsvaret i Finnmark. Tilsvarende nettverk finnes òg i Midt-Troms.


Forsvaret har inngått avtale om levering av flydrivstoff

Forsvaret har inngått en avtale med Aviation Fueling Services Norway (AFSN) om levering av flydrivstoff. Avtalen har en verdi på 1,2 milliarder kroner.


– Gledelig

At mindre kontrakter nå skal få større oppmerksomhet gleder Målfrid Baik, som er regiondirektør for NHO Arktis.

GLEDELIG: NHOs regiondirektør i nord, Målfrid Baik er fornøyd med økt fokus på at lokalt næringsliv skal få levere til Forsvaret. Foto: Moment Studio NHO  Foto: Moment Studio

– Vi er utrolig glad for at forsvarsministeren selv sier at små og mellomstore bedrifter skal få levere til Forsvaret. Det viser at Forsvaret ønsker å være offensive med å bidra til oppdrag for regionale og lokale bedrifter. Dette betyr mye for å sikre og skape jobber i våre lokalsamfunn, mener regiondirektør i NHO Arktis Målfrid Baik.

Forsvaret handler alene for 15 milliarder og NHO-rådgiver Vibeke Tannvik sier de jobber for at konkurransevilkårene skal bli like og at bedriftene skal ha tilstrekkelige kunnskaper til å kunne levere.

– Med koronakrisen forsterkes dette arbeidet, og i krisetider er det ekstra viktig, sier hun.


Forsvaret øver på vedlikehold i nord

14.000 liter motorolje, 23 tonn batterier og 5.000 liter frostvæske går med når Forsvaret skal gjøre Hæren og Heimevernets materiell beredskapsklart.