UiT skal tilby samisk sykepleierutdanning: – Det er et etterlengta tilbud

Fra og med januar 2021 tilbyr UiT, i nært samarbeid med Samisk høyskole, samisk sykepleierutdanning.

PLANLEGGINGEN: Det har vært litt av en vei å gå for å få til samarbeidet mellom UiT og Samisk høgskole om en egen samisk sykepleierutdanning og dette bildet er fra ett av møtene hvor planlegging har vært tema. Fra venstre: Gunn Kristin Øberg, Grete Mehus, Vibeke Guddingsmo, Linda Okstad, Laila Susanne Vars, Anja Somby, Thrina Loennechen, Johan Ailo Kalstad.  

nyheter

– Det er et etterlengtet studie. Det er viktig med helsepersonell som både har samisk kulturforståelse og som kan kommunisere godt på samisk. Det er forankret over mange tiår i internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning at urfolk har rett på helsetjenester på eget språk. Det er viktig å kunne få snakke, og bli møtt med, morsmålet sitt når man for eksempel skal forklare et helseproblem.

Det sier Linda Okstad som er assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved UiT og som leder oppbygginga av det nye tilbudet.

LEDER OPPBYGGINGA: Linda Okstad er assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved UiT og leder oppbygginga av det nye tilbudet. 

Utdanninga skal ikke bare foregå på samisk; studiet er skreddersydd utifra perspektiver fra samisk helse- og sykdomsforståelse, kulturliv og samfunnsliv.

– Den handler om å få forstå verden ut fra et samisk perspektiv. Den samiske kulturen er noe annet enn den norske, og det må man ha forståelse for. For eksempel vil studiet ta for seg hjemmetjenesten; hvordan samiske pasienter nå opplever å bli møtt når de flytter til kysten om våren. Slik det er nå må du faktisk få vedtak i begge kommuner, men kanskje burde det ene vedtaket være gyldig i den andre kommunen.


UiT har kjøpt fem steinskulpturer fra privat eier laget av den avdøde kunstneren Knut Fjørtoft

Salget har tatt over ett år å gjennomføre. I fjor høst slo UiT til og nå skal skulpturene plasseres utenfor Naturfagbygget.


Unikt i nasjonal sammenheng

Samisk sykepleieutdanning er ikke noe nytt. For over tyve år siden var det to kull i Kautokeino, som også var plassert på Samisk høgskole, i 1995 og i 1998.

– Det som er nytt denne gangen er at studiet har fått finansiering, hvilket vil si at det kan bli noe varig. De 40 sykepleierne som ble utdannet i 1995 og 1998 i Kautokeino, finansierte det som da het Høyskolen i Finnmark selv. Det blir kostbart i lengden, sier Okstad og fortsetter:

– Det har vært utrolig viktig for utviklinga av helsetjenesten at man får kompetanse på samisk, og det er utrolig viktig at studiet nå kommer, altså. Det blir unikt i nasjonal sammenheng.

– Det samiske folket har rett på å bli møtt av et helsevesen som behersker samisk. Hvorfor har det da tatt så lang tid å få til dette studiet?

– Jeg vet ikke om det finnes et enkelt svar på det. Det er Stortinget og Regjeringen som vedtar hvordan man forvalter budsjettpenger, og det handler om å få innsmett i en slik åpning, noe vi gjorde nå. Man må jobbe i lang tid for å få studieplasser. Og så tar det tid å lage et nytt studium. Det er ikke noe man lager på et par ettermiddager.


UiT er trolig de første i verden som tilbyr denne unike mastergraden

UiT Norges arktiske universitet er høyst sannsynlig de første i verden til å tilby et studieprogram hvor det å ha flysertifikat er en del av kvalifikasjonene for å komme inn. Nå har 83 piloter søkt på de 15 studieplassene.


Et etterlengta tilbud

– Hvor godt må man beherske samisk for å søke?

– Alt foregår på nordsamisk, så du må beherske det muntlig og skriftlig. Hvis du ikke kan samisk godt nok, blir det nok vanskelig å henge med i undervisninga.

Det er 25 studieplasser ledig. Okstad tror ikke det blir vanskelig å fylle opp klassen.

– Det er et etterlengta tilbud, så jeg har troa på at det blir fullt og vel så det.


UiT-forskere skal lete etter antistoffer fra koronaviruset hos tusenvis av nordmenn

Forskere ved Institutt for samfunnsmedisin leder et prosjekt som har fått fem millioner fra Forskningsrådet til å kartlegge smitteutbredelse og modellere hvordan epidemien utvikler seg.