Tidligere medlemmer av forfatterforeningen Sámi Girječálliid Searvi har laget ny forening etter stor konflikt

Etter en stor konflikt i perioden 2018-2019 valgte flere medlemmer av samisk forfatterforening å gå ut av foreningen. Nå har de laget sin egen.

NYVALGT STYRELEDER: Irene Larsen ble på årsmøtet valgt som ny styreleder for Searvi sámi girječállide.  Foto: Privat

nyheter

Den eksisterende samiske forfatterforeningen, Sámi Girječálliid Searvi, ønsket ikke lenger å ta opp samiske medlemmer som skrev på andre språk enn samisk. Flere av medlemmene meldte seg ut av foreningen, og har nå startet opp Searvi sámi girječállide (Foreninga samiske forfattere). Foreningen ble stiftet i august 2019, og hadde nylig elektronisk årsmøte der Irene Larsen ble valgt til ny styreleder.

– Searvi sámi girječállide ønsker at alle samiske forfattere skal ha mulighet til å organisere seg i ei forening, uansett hvilket språk de skriver på, og dette kommer også tydelig fram i vår formålsparagraf. Foreninga er også åpen for medlemmer som både skriver skjønnlitteratur og sakprosa, skriver de i en pressemelding.


Fant 32 freda samiske bygninger i Tromsø

I løpet av ni år har Sametinget kartlagt og registrert nærmere 900 automatisk freda samiske bygninger i Norge. Troms er det fylket det er registrert flest bygninger.


De skriver i sine vedtekter at foreningen skal jobbe for at det samiske språket skal fremmes og holde ved like, samtidig som de skal inkludere og ta vare på alle språk og språkområder i Sapmi.

– En viktig oppgave for foreninga er å fremme samiske forfattere og samisk litteratur, og spesielt ta vare på samiske forfatteres mangfold, skriver de i pressemeldingen.