Tromsø-senter med internasjonal studie om helhetlig havforvaltning

Senter for hav og Arktis mener at rene og rike hav krever helhetstenkning med økosystemet i sentrum.

INTERNASJONAL STUDIE: Jan-Gunnar Winther og Therese Rist er blant forfatterne som står bak den internasjonale studien om helhetlig havforvaltning.  Foto: David Gonzalez / Presse

nyheter

Senter for hav og Arktis i Tromsø har vært en sentral bidragsyter til en studie om helhetlig havforvaltning. Studien skal fungere som et kunnskapsgrunnlag for anbefalinger, som skal overleveres til FN.

I det internasjonale forfatterkorpset er Norge representert ved Jan-Gunnar Winther og Therese Rist fra Senter for hav og Arktis, samt Alf Håkon Hoel fra UiT og Havforskningsinstituttet.

God havforvaltning handler om å ivareta havets helse slik at man kan høste bærekraftig og skape økonomisk vekst.


Bevilger halv million kroner til ekstra sommermarkedsføring av Tromsø

Da effektene av korona-viruset slo til for fullt gikk reiselivsbransjen i Tromsø fra ekstremt høyttrykk til full stans og akutt krise. Bransjen har etterlyst nødhjelp fra de lokale myndighetene, men denne har de - så langt - måttet se langt etter.


«One size does not fit all»

Vellykket havforvaltning verden over har noen likhetstrekk, men det er samtidig avgjørende at den er tilpasset lokale forhold. Studien ser på helhetlig havforvaltning i ulike deler av verden.

– Vi har analysert hvordan havforvaltning praktiseres i ulike deler av verden hvor forskjellene er store med hensyn til geografisk utstrekning, næringsliv, klima, reguleringer og politiske system: Filippinene, Indonesia, Kina, Malaysia, Norge, Papua Ny-Guinea, Salomonøyene, Seychellene, USA og Øst-Timor, sier Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis, som er hovedforfatter bak studien, i en pressemelding.

Hovedkonklusjonen er at en havforvaltning som baserer seg på helhetstenking og kunnskap, og setter økosystemet i sentrum, er nødvendig for å sikre verdiskapning fra et stadig mer presset hav. Klimaendringer er den mest alvorlige trusselen mot framtidig høsting fra havet.

– Et fellestrekk for vellykket havforvaltning er lokal medvirkning og tilpasning av forvaltningsmodeller til lokale forhold. Selv om vi har mye å lære om hvordan man forvalter ulike steder i verden, finner vi ikke én forvaltningsmodell som kan brukes overalt. «One size does not fit all», sier Winther.

Studien er gjennomført på oppdrag fra høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi. Panelet ledes av statsminister Erna Solberg og består av regjeringssjefer fra 14 kyststater.

Formålet med panelet er å skape internasjonal forståelse for at bærekraftig bruk av havet og at god miljøtilstand gir høy verdiskaping.