Advarer bedrifter og privatpersoner mot korona-juks: – Der det er penger vil det alltid være risiko for kriminalitet

Politiet, Nav, Arbeidstilsynet og Skatteetaten advarer useriøse bedrifter mot å utnytte korona-krisen til å skaffe seg urettmessige inntekter.

VARSLER KONTROLLER: Merethe Samuelsen, næringslivskontakt i Troms politidistrikt, sier at politiet gjerne skulle fått flere tips fra publikum om arbeidskriminalitet.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Unntakstilstand i arbeidslivet siden 12. mars har ført til høyere arbeidsledighet og dermed er uvanlig mange i kontakt med Nav. I tillegg har regjeringen pumpet ut ulike økonomiske krisepakker hvor bedrifter kan rapportere tapte inntekter og motta støtte.

De nye støtteordningene er til en viss grad tillitsbasert og tillit vil det alltid være noen som misbruker, skal vi tro næringslivskontakt i Troms politidistrikt, Merethe Samuelsen:

– Der det er penger vil det alltid være risiko for kriminalitet, sier hun til iTromsø.


Fersk NHO-undersøkelse:

Stor konkursfrykt og milliarder på spill

En medlemsundersøkelse fra NHO viser at 1 av 5 bedrifter i Troms og Finnmark fortsatt frykter konkurs. Og beregninger viser at dersom smitteverntiltakene videreføres vil landsdelen tape opptil 8 milliarder kroner i verdiskaping.


Peker ut fire utfordringer

Mandag gikk politiet, Nav, Arbeidstilsynet og Skatteetaten ut med en pressemelding for å informere om at når samfunnet gjenåpner vil det være useriøse aktører som tar snarveier for å sikre inntjening til egen bedrift.

Særlig disse peker seg ut som utfordringer:

  • Større fare for svart arbeid
  • Utnyttelse av permitteringsreglene
  • Utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft, som for eksempel sesongarbeidere
  • Utsatte frister og innkreving gir større mulighet til å unndra innbetalinger og bygge opp større gjeld til det offentlige

Samuelsen sier at politiet ikke har noen slike saker til etterforskning akkurat nå. Når etatkvartetten likevel går sammen om en advarsel så er det for å være i forkant.

– Vi ønsker å bevisstgjøre næringsliv og forbrukere slik at de ikke utnytter de velferdsordningene vi har i Norge, sier hun.


Lav rente gir høye boligpriser til tross for korona-krise

Boligprisene i Tromsø har gått opp med 3,8 prosent det siste året. Prisene har steget til tross for økt arbeidsledighet og korona-krise i hele landet, viser tall fra Eiendom Norge.


– Vær med på dugnaden

I pressemeldingen skriver etatene at det nå er useriøse aktører som tar snarveier. Videre står det:

«Utnyttelse av disse ordningene er ikke bare usolidarisk mot et samfunn som er avhengig av felles innsats og dugnad, det kan også være ulovlig.»

– Er det noen grunn til å mistenke at folk misbruker velferdsordningene i større grad nå enn før koronaen?

– Politiet og de øvrige kontrolletatene har mottatt tips om misbruk. Det er derfor større grunn til å tro at det er mer misbruk nå enn tidligere, men politiet har foreløpig ikke noen straffesaker på misbruk av velferdsordningene, sier Samuelsen.

Politiet har ikke fått inn flere tips enn vanlig og Samuelsen sier at de generelt gjerne skulle sett at folk tipset mer. Hun understreker at det viktigste budskapet de ønsker å få ut er følgende:

– Vi nyter godt av velferdssamfunnet, ikke misbruk det nå. Vær heller med på dugnaden, sier hun.


K-market Kilpishalli med 95 prosent nedgang: – Vi har nesten ingen kunder som handler hos oss nå som grensen er stengt

Stengt grense mellom Finland og Norge har ført til at butikken på Kilpisjärvi har mistet nesten alt livsgrunnlag.


Vil kreve dokumentasjon i ettertid

De fire etatene varsler strengere kontrolltiltak i etterkant av pandemien.

Blant annet vil bedrifter bli bedt om å skriftlig kunne dokumentere arbeidskontrakter, lønnsutbetalinger og timelister.

Ifølge Nav er det kommet inn en rekke tips om juks etter 12. mars. Disse tipsene vil bli nøye fulgt opp.

– Etterkontroll av opplysninger er en viktig del av kontrollarbeidet vårt. Det er viktig at de som nå sender meldekort til NAV forstår at de er lovpålagt å gi korrekte opplysninger, sier Gaute Øren, fungerende avdelingsdirektør i NAV Kontroll nord i pressemeldingen.

De fire etatene ber folk om å varsle dersom man oppdager eller mistenker misbruk av støtteordningene.